در حالی که آمریکایی ها برای متهم کردن ایران، به اعترافات ارباب سیر به تلاش برای ترور سفیر عربستان استناد می کردند، وی در دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده و خود را بی گناه دانست.

سایت رادیو فردا، 25 اکتبر(3 آبان) نوشت: «منصور ارباب سیر، شهروند ایرانی– آمریکایی و یکی از دو متهم به توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، روز دوشنبه با حضور در دادگاه در نیویورک، پنج فقره اتهام وارده از سوی دادستان فدرال آمریکا را نپذیرفت و خود را بی گناه دانست.»
این سایت در مورد اتهامات ارباب سیر نوشت: «پنج اتهام منصور ارباب سیر و غلام شکوری عبارتند از؛ توطئه برای قتل یک مقام خارجی، سفرهای خارجی و استفاده از امکانات تجارت بین‌المللی در مأموریت برای استخدام قاتل، طراحی توطئه برای سفر خارج و به کارگیری امکانات بین‌المللی در راستای استخدام عامل قتل، توطئه برای استفاده سلاح‌های کشتار دسته جمعی و توطئه برای قتل در واشنگتن.»
رادیو فردا افزود: «به گفته مقامات قضایی و همچنین پلیس فدرال آمریکا، اف بی‌ای، منصور ارباب سیر پس از بازداشت به توطئه برای ترور سفیر عربستان احتمالا از طریق منفجر کردن رستورانی در واشنگتن اعتراف کرده است.»