دستغیب: با توجه به اینکه آقای مهدی هاشمی از سوی دادگاه دارای پرونده پیگیری است به سود خود ایشان است که به کشور بازگردند و در دادگاه حاضر شوند هر چند که حضور در ماموریت مانعی برای حضور ایشان در دادگاه نیست/ رسایی: مهدی هاشمی از طرف دانشگاه آزاد به ماموریت نرفته اند که حالا از طرف دانشگاه بازگردند ایشان از طرف پدرشان به ماموریت رفته اند/ طیبه صفایی: عدم امضای حکم آقای دانشجو بی اعتنایی به مردم و مقام معظم رهبری است.

مهدی هاشمی رفسنجانی یکی از عوامل اصلی و از صحنه گردان فتنه 88، بعد از دفع فتنه از سوی مردم بصیر و راهنمایی های مقام معظم رهبری و شروع محاکمه عوامل این جرم امنیت ملی با در دست داشتن حکم ماموریت دانشگاه آزاد از سوی آقای جاسبی و چراغ سبز پدرشان به انگلستان گریخت تا تیغ عدالت گریبان گیر او نشود. بعد از کش و قوس های فراوان و با درایت و شجاعت شورای انقلاب فرهنگی در راستای معرفی رئیس جدید این دانشگاه و پایان سلطنت خاندان قدرت بر این نهاد ماموریت آقای هاشمی نیز به پایان رسیده و سوالات راجع به محاکمه این فرد ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است هرچند که عدم امضای حکم ریاست دکتر دانشجو از سوی رئیس هیت امنا این دانشگاه خود نیز حکایت از داستانی دیگر دارد.آیا بین این دو امر(عدم امضای حکم دکتر دانشجو از سوی هاشمی رفسنجانی و ماموریت مهدی هاشمی رفسنجانی) رابطه ای است؟

پایگاه 598 در گفتگو های کوتاهی با سه تن از نمایندگان مجلس به این مسئله پرداخته که به شرح ذیل می باشد:

ـ اینکه ایشان در ماموریت هستند بیشتر به یک مزاح و لطیفه نزدیک است تا واقعیت.

سید احمد رضا دستغیب نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی : مگر ایشان در ماموریت هستند! اگر در حال ماموریت هستند با توجه به تغییر ریاست ماموریت ایشان نیز به اتمام رسیده و برای ادامه ماموریت خود نیازمند دستور رئیس جدید دانشگاه آزاد هستند اما با توجه به اینکه آقای مهدی هاشمی از سوی دادگاه دارای پرونده پیگیری است به سود خود ایشان است که به کشور بازگردند و در دادگاه حاضر شوند هر چند که حضور در ماموریت مانعی برای حضور ایشان در دادگاه نیست و ایشان می توانند در محاکمه شرکت کنند و بعد از آن به ادامه ماموریت خود بپردازند. اینکه ایشان در ماموریت هستند بیشتر به یک مزاح و لطیفه نزدیک است تا واقعیت.

ـ ایشان از طرف پدرشان به ماموریت رفته اند و با دستور ایشان نیز باز می گردند.

حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی: آقای مهدی هاشمی از طرف دانشگاه آزاد به ماموریت نرفته اند که حالا از طرف دانشگاه بازگردند ایشان از طرف پدرشان به ماموریت رفته اند و با دستور ایشان نیز باز می گردند.

وی هم چنین در مورد تعلل مضای حکم جناب دکتر دانشجو از سوی هاشمی رفسنجانی افزود: این افراد می خواهند که ریاست دانشگاه آزاد تغییر نکند، آقای خاوری فرار کرد تا راز اختلاس سه هزار میلیاردی سر به مهر بماند و ایشان را می خواهند نگه دارند تا راز دویست و پنجاه هزار میلیارد دارایی سرمایه دانشگاه آزاد سربه مهر و مسکوت بماند،در واقع یکی با فرار خود یک راز را مسکوت کرد و دیگری را می خواهند با ابقا این کار را بکنند.

ـ آقای مهدی هاشمی از بازگشت به کشور هراس دارند و ماموریت تنها یک توجیه است.

طیبه صفایی نماینده تهران و عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی: آقای مهدی هاشمی از بازگشت به کشور هراس دارند و ماموریت تنها یک توجیه است. ایشان هم چنین در خصوص عدم تودیع و معارفه آقای دانشجو اشاره کردند: شورای انقلاب فرهنگی یکی از نمایندهای ویژه مقام معظم رهبری است و مصوبات این شورا مورد تائید آحاد جامعه است و اکثریت آرا این شورا برای ریاست دانشگاه آزاد به آقای فرهاد دانشجو بوده است و تا آنجایی که بنده مطلع هستم ضرب اجلی را نیز برای انتصاب ایشان معیین کرده اند و جامعه انتظار دارد حکم آقای دانشجو از طرف رئیس هیت امنا این دانشگاه امضاء شود و در غیر این صورت پیش بینی حرکت جایگرین نیز شده است و نهایتاً تمامی قبیل حرکات توسط مردم رصد میشود و عدم امضای حکم آقای دانشجو بی اعتنایی به مردم و مقام معظم رهبری است