نخست وزیر ترکیه در سفر خود به لیبی در شهر 'مصراته' به دفاع از سخنان اخیر خود درباره سکولاریسم و تعریف خود از این واژه و پیشنهادش به مصر برای نوشتن قانون اساسی و تشکیل حکومتی سکولار، پرداخت.

شبکه العربیه 17سپتامبر(26سپتامبر) در خبری پیرامون سفر "اردوغان" نخست وزیر ترکیه به لیبی گفت: "اردوغان" در سفر خود به لیبی در شهر "مصراته" به دفاع از سخنان اخیر خود درباره سکولاریسم و تعریف خود از این واژه و پیشنهادش به مصر برای نوشتن قانون اساسی و تشکیل حکومتی سکولار پرداخت.
وی باز هم به کشورهای عربی انقلابی پیشنهاد داد حکومتهای جدید را بر مبنای سکولاریسم بنا کنند و این امر را تجربه کنند.
"اردوغان" گفت: مردم ترکیه نظر من را درباره سکولاریسم خوب می دانند برای همین 50درصد مردم به من رای می دهند اما من معتقدم منطقه عربی با همدیگر درباره تعریف سکولاریسم و معانی آن به گفتگو خواهند پرداخت من سکولاریسم را به معنای لادینی و کفر نمی دانم و نه آن را نظامی دشمن دین می دانم.
"اردوغان" مدعی شد: «تعریف سکولاریسم در حزبش به این شرح است که شخص می تواند سکولار نباشد اما دولت و نظام سکولار خواهد بود و یک مسلمان می تواند دولت سکولار را رهبری کند و دولت حقوق برابری برای تمام ادیان قائل خواهد بود چه مسلمان و چه مسیحی و چه یهودی و چه ملحد حقوق برابر خواهند داشت و دولت ضامن حقوق تمام ادیان خواهد بود.»
"اردوغان" درپایان صحبتهایش گفت: «این چیزی است که ما از سکولاریسم می فهمیم و هر کسی معتقد است در چیزی که می گویم مخالف اسلام وجود دارد بیاید و با من مناظره و گفتگو کند.»
شایان ذکر است که اردوغان در مصاحبه ای تلویزیونی با شبکه ای مصری به مردم و مسئولین مصری پیشنهاد کرد تا همانند ترکیه قانون اساسی جدید کشورشان را بر مبنای سکولاریسم تهیه کنند و حکومتی سکولار تشکیل دهند که این سخنان با خشم و اعتراض گروهای مختلف اسلامگرا در مصر خصوصاً جماعت اخوان المسلمین در این کشور مواجه شد و اخوان المسلمین سخنان و پیشنهاد وی را دخالت در امور داخلی مصر دانسته اند.