غائله فتنه ۸۸ هر چند رفته رفته فروکش کرد و برخی از عوامل آن به اشتباهات خود پی برده و از تکرار اشتباهات گذشته دست کشیدند و برخی دیگر نیز در دادگاه اسلامی با مجازات هایی روبرو شدند، اما مهدی هاشمی، از جمله مهمترین افرادی است که تاکنون از مجازات در امان مانده و مردم همچنان منتظر برخورد دستگاه ها قضا با اقدامات فتنه جویانه وی هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما؛ بیش از 5 سال از انتخابات ۸۸ و فتنه ای که در پشت پرده این انتخابات توسط برخی عوامل داخلی و خارجی طراحی شد، می گذرد و همچنان کشور از اتفاقات روی داده در آن دوران متضرر می شود و برخی از عوامل ایجاد این فتنه نیز آزادانه در کشور به فعالیت های خود ادامه می دهند.

سال 88 سناریویی متفاوت با فتنه ای که 10 سال پیش از آن در سال 78 رخ داده بود شکل گرفت و این بار همه چیز از قبل برنامه ریزی شده بود. در فاصله این 10 سال شورش های خیابانی در برخی کشورها موجب شده بود تا غرب برخی حکومت ها و دولت ها را با عنوان انقلاب رنگی یا مخلمی به ساقط کند. انقلاب گل رز در گرجستان، انقلاب نارنجی گل لاله در قرقیزستان از این ترتیب انقلاب ها بودند. سال 88 نیز غرب به دنبال تکرار این تجربه ها در ایران بود، اما با ایستادگی مردم این سناریوها یکی پس از دیگری با شکست مواجه شد.
از ماه ها قبل از آغاز انتخابات 88، برنامه ریزی های مختلفی صورت گرفت تا در صورت عدم پیروزی میرحسین موسوی، بحث تقلب در انتخابات مطرح شود. هواداران میر حسین نیز رنگ سبز را نماد خود اعلام کردند تا همه چیز برای یک انقلاب مخملی دیگر آماده و مهیا شود.
سرانجام این انتخابات با فعالیت سران فتنه و برخی همراهان آنها در داخل و خارج از کشور، شرایط ایران را بحرانی کرد و خطاها و گناهانی در آن دوران به وقوع پیوست که عوارض هر یک از آنها می توانست یک نظام سیاسی در غرب را به زانو درآورد.
اما بازیگران فتنه 88 مرتکب گناهانی شدند که به عقیده بسیاری از ناظران و کارشناسان سیاسی، این گناهان صورت گرفته نابخشودنی است. در جریان فتنه نیز چندین نفر از مردم جان خود را از دست دادند و لیدرهای فتنه نیز به جای بهره گیری از راه های قانونی برای انتقادات خود، مسیری را برگزیدند که کام مردم را به شدت تلخ کرد.
بازیگرانی که در غائله انتخابات 88 با هر آنچه در توان داشتند بر نظام اسلامی تاختندد از بی بصیرتی رنج می بردند که مانع از مرز بندی آنان با دشمنان قسم خورده نظام شد و فتنه گران را در دام فتنه انداخت. در این بین عدم مرز بندی فتنه گران 88 با دشمنان نظام باعث شد تا فتنه ای تمام عیار شکل گیرد که در آن تمام مجموعه های ضد انقلاب از کمونیست گرفته تا مستکبران در آن جای گرفتند.
فرار مهدی هاشمی از مجازات
غائله فتنه 88 هر چند رفته رفته فروکش کرد و برخی از عوامل آن به اشتباهات خود پی برده و از تکرار اشتباهات گذشته دست کشیدند و برخی دیگر نیز در دادگاه اسلامی با مجازات هایی روبرو شدند، اما مهدی هاشمی، از جمله مهمترین افرادی است که تاکنون از مجازات در امان مانده و مردم همچنان منتظر برخورد دستگاه ها قضا با اقدامات فتنه جویانه وی هستند.
هر چند این روزها این آقازاده خاص چندین و چند مرتبه به دادگاه مراجعه کرده تا پاسخگوی مسائل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی باشد، اما به نظر می رسد یکی از مهمترین مباحثی که می تواند پرونده اقدامات وی را به سرانجام برساند، پیوند زدن اعترافات برخی از اراذل و اوباش دستگیر شده در جریان دادگاه های سال 88 با دادگاه های برگزار شده در سال 93 و رسیدگی به اقدامات ضد امنیتی مهدی هاشمی در آن دوران است.

منبع

"Our President, analytical news site"