وزیر خارجه آلمان سخنان دکتر روحانی در سازمان ملل را "سازنده ودلگرم کننده " توصیف کرد و گفت که از "لحن تازه " ایران استقبال می کند.

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان روز سه شنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، این سخنان را "سازنده ودلگرم کننده " توصیف کرد و گفت که از "لحن تازه " ایران استقبال می کند.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای وستروله که انتظار می رود بزودی با حسن روحانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی در نیویورک دیدار کند، از ایران خواست، در مورد حل و فصل برنامه بحث انگیز هسته ای اش اقدامات جدی تری را به اجرا گذارد.

 

گیدو وستروله همچنین از سخنان باراک اوباما که به گفته او مشوق راه حل سیاسی در برنامه هسته ای ایران بود تمجید کرد.