همان‌طور که موسوی گفت ادامه غنی‌سازی تندروی است

 

یک روزنامه صهيونيستي با تکرار سیاه‌نمایی‌های موسوي عليه دولت، بدون اشاره به آمار بالای تورم در دوره نخست‌وزير دهه60 به سياست هاي اقتصادي احمدي‌نژاد حمله كرد.

به گزارش رجانیوز، روزنامه جروزآلم پست بدون اشاره به اينكه ايران قبل از غني سازي هم از سوی امريكا و متحدانش مورد تحريم قرار گرفته بود، به نقل از موسوي ادامه غني سازي در دولت احمدي‌نژاد را نوعي تندروي و ضعف تلقي و اعلام کرد كه احمدي نژاد تأکید کرده است كه به هيچ وجه حاضر نيست كه در برابر كاهش تحريم ها ازبرنامه هسته اي كوتاه بيايد.

 

این روزنامه صهيونيستي با تكرار سخنان و دیدگاه‌های غیرمستند موسوي افزود: دولت احمدي‌نژاد در طول 3 سال و نيم گذشته درآمد 300 ميلياردي حاصله از فروش نفت را كه بيشتر آن در زمان نفت بشكه 150 دلاري اخذ شده است، حيف و ميل کرده است.

 

این روزنامه هيچ اشاره‌اي به نظارت مجلس و تعيين بودجه توسط آن و عدم دسترسي دولت به اضافه درآمد ارزی خارج از مصوبه مجلس نکرده است.

 

جروزالم‌پست در پايان ادعاها و شايعات بدون سند موسوي مبني بر عدم حمايت دولت از توليدات داخلي را درست خوانده است.

 

گزارش هاي رسمي بانك مركزي و صندوق بين المللي پول از نرخ تورم در 28 سال گذشته شامل دولت‌هاي ميرحسين موسوي، هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد نشان دهنده آن است كه دولت‌هاي هاشمي و موسوي رکورددار گراني در كشور هستند و بالاترين متوسط تورم در كشور مربوط به اين 2 دولت بوده است، در عين حال دولت‌هاي احمدي نژاد و خاتمي با اختلاف بسيار اندك نسبت به يكديگر در رده هاي بعدي قرار دارند.

 

بر اساس اين گزارش، بانك مركزي متوسط نرخ تورم در دولت كارگزاران سازندگي (سالهاي 68 تا 75) را 25.33 درصد اعلام كرده است. همچنین گزارش صندوق بين المللي پول نيز متوسط نرخ تورم در اين دولت را با اختلاف ناچيز 25.12 درصد اعلام كرده كه بالاترين ميانگين تورم در 28 سال گذشته است.

 

همچنين بالاترين نرخ تورم در كشور نيز در دولت هاشمي و در سال 74 به ميزان 49.1 درصد به ثبت رسيده است.

 

متوسط نرخ تورم در دولت موسوي (60 تا 67) بر اساس اعلام بانك مركزي 19.25 درصد و بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول نيز 19.93 درصد بوده است. اين دولت پس از دولت كارگزاران دومين ميانگين تورم بالا را طي 28 سال گذشته به خود اختصاص داده است.

 

همچنين طي 5 سال از دولت موسوي نرخ تورم بالاي 20 درصد بوده است و غير از سالهاي 73 و 74 كه تورم 49 و 35 درصدي داشتيم، بالاترين تورم در 28 سال گذشته در سال 67 و به ميزان 28.9 درصد بوده است.