دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه بهتر بود در پایان جلسه وقتی به رئیس جمهور برای دفاع داده می شد چرا که لاریجانی در تمامی سخنان خود به صورت مستقیم به احمدی نژاد اشاره می کرد گفت: رئیس مجلس باید مدیریت بهتری در اداره جلسه روز گذشته می داشت.

مهدی شهیری با اشاره به استیضاح روز گذشته شیخ الاسلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: این موضوع باید با تعامل مجلس و دولت حل می شد و کار به استیضاح نمی کشید.

وی در گفتگو با شبکه ایران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی به هیچ چیز به جز آرامش نیاز نداریم تصریح کرد: مجلس باید در جریان استیضاح وزیر کار مصلحت را درست تشخیص می داد، همانطور که رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم وحدت تاکید کرده اند.

به گفته شهیری تا پایان دولت دهم چند ماه باقی مانده است و نباید تحت چنین شرایطی مجلس موجب می شد که وزارت کار بدون وزیر شود، این در حالی است که ادامه شرایط فعلی بیشتر به ضرر مردم است و در این زمینه جامعه آسیب بیشتری متحمل می شود.

این فعال دانشجویی در ادامه محورجلسه استیضاح را بیشتر متوجه مرتضوی دانست و گفت: متاسفانه استیضاح کنندگان به جای بررسی عملکرد وزیر کار به دنبال اهداف سیاسی خود بودند که در حقیقت می توان آن را انتقام جویی از مرتضوی دانست.

وی با اشاره به اینکه بهتر بود در پایان جلسه وقتی به رئیس جمهور برای دفاع داده می شد چرا که لاریجانی در تمامی سخنان خود به صورت مستقیم به احمدی نژاد اشاره می کرد گفت: رئیس مجلس باید مدیریت بهتری در اداره جلسه روز گذشته داشت.