گناه من این است که یار اسفندیارم اما از قدیم‌الایام مردان و زنان ما به یاد دارند که با سوزاندن ما چشم بد را از خود دور می‌کردند/ گروه گرایی، کثرت گرایی و زبان گرایی همه را از خدا دور می کند همه این موارد جلوه هایی از بروز حقیقت الهی باید باشد نه وسیله ای برای زاویه گرفتن از خدا.

مشاور ارشد رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بهار حقیقت مجسم در عالم هستی دارد و خدا بهار است گفت: اگر دوستانی هستند که مایلند از عنوان بهار برای تحقق منویات سیاسی خویش بهره بگیرند من مانع نیستم اما خواهشم این است که حقیقت برتر و جایگاه رفیع بهار یعنی وجود نازنین امام زمان و زنده باد بهار فرزند شجاع ملت در تریبون سازمان ملل فراموش نشود.
به گزارش خبرنگار شبکه ایران رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در جشنواره شعر بهار که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، با بیان اینکه اسفندیارم اما کینه‌ای از رستم در دل ندارم گفت: با هم تاریخ کشور عزیزمان و ملت بزرگمان را می‌سازیم.
وی با بیان اینکه فصل حماسه، فصل پاک کردن کینه‌ها و زدودن نفرت‌هاست، افزود: سوءتفاهم نشود که اگر به بهانه بهار از اسفند دعوت می‌کنند. اما بدانید که اسفند پشت به زمستان دارد و رو به بهار.
مشایی با طرح این سوال که برای خیلی‌ها سوال است که چرا این همه تو را بهانه می‌کنند، ادامه داد: من با خود فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که گناه من این است که یار اسفندیارم اما از قدیم‌الایام مردان و زنان ما به یاد دارند که با سوزاندن ما چشم بد را از خود دور می‌کردند.
مشایی گفت: اسفند را می‌سوزانند تا ساحت قدسی مردان پاک و آگاه و هوشیار و با بصیرت ایران عزیز اسلامی‌مان از چشمان بد در امان بماند و مصونیت یابد و این افتخار بزرگی است.
مشاور رییس جمهور اظهار کرد: بارها گفتیم که عنوان بهار خیلی خیلی بالاتر از آن است که از آن به یک واژه سیاسی برای یک حزب و یک گروه تعبیر کنیم. ظرفیت بالاتر از اینهاست.
مشایی اظهار کرد: انتخابات مهم است، حماسه مهم است، اهتزاز پرچم پرافتخار میهنمان مهم است. سرزمین ایران است، مدفن پاک شهیدان است. همه اینها درست اما بهار یک حقیقت مجسم دارد.


مشایی تاکید کرد: اگر دوستانی هستند که مایلند همچنان از بهار برای تحقق منویات سیاسی خود بهره ببرند، مانع نیستم اما خواهشم این است که آن جایگاه رفیع بهاری یعنی وجود نازنین امام فراموش نشود. زنده باد بهار فرزندِ شجاع ملت در سازمان ملل فراموش نشود.
اسفندیار رحیم مشایی افزود: حق گرایی استدلال نمی خواهد همه ما حق گرا هستیم ، گروه گرایی، کثرت گرایی و زبان گرایی همه را از خدا دور می کند همه این موارد جلوه هایی از بروز حقیقت الهی باید باشد نه وسیله ای برای زاویه گرفتن از خدا.
وی افزود: بهار در حقیقت در طبیعت یک فصل است اما در حقیقت بهار یک حقیقت است . بهار تعالی رشد بالندگی و بالا رفتن است بیایید بهاری باشیم برای بهاری بودن باید اهل حق باشیم.
مشایی تاکید کرد: لبخند زدن خلق کردن است داشتن آفریدن است نفرت و خشم از جنس خلق نیست دافعه به قدر ضرورت باید باشد جنس انسان از مهر و محبت است.
وی تصریح کرد: محبت آن روی سکه معرفت است. نمی شود معرفت باشد و محبت نباشد. همه ما فارغ از گرایشات سیاسی می توانیم اختلافاتی در رنگ و زبان و سلیقه داشته باشیم اما اینها نمی تواند ما را از هم جدا کند.

رحیم مشایی افزود: در یکی از کتاب های شهید مطهری یک حدیث قدسی آمده است: بنده من مرا اطاعت کن تا مثل من بشوی. من بشوم چشم تو، تا با آن ببینی، من بشوم گوش تو تا با آن بشنوی، مکرر عرض کردم خدا به وجود انسان افتخار کرده است.
وی تصریح کرد: خدا در قرآن فرموده وتبارک الله احسن الخالقین شوخی نداردکه خدا دارد به انسان افتخار می کند کسی افتخار می کند به کار خود که آن کار را در شان خود بدانید. فعله فاعل باید در شان فاعل باشد.
وی افزود: خدا دارد به خود افتخار می کند. فکر میکردم که چطور این ممکن است وقتی مراجعه می کنیم به خالص منابع اهل بیت در آنجا همین معارف ناب آمده است.
خدا موجودی خلق کرده که خودش را در آن ببیند نه تمام نما، تمام نما نمی شود. هر موجود دیگری خدا نمی شود بالاترین آیینه صورت خداوند انسان است. خدا در یک صورت می تواند به انسان افتخار کند و آن در این صورت که موجودی شبیه خودش خلق کرده باشد. موجودات واسطه خلق و ایجاد هستند.
رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد گفت: جهان، جهان ایجاد و خلق است در این میان انسان بیشترین ظرفیت های آفریدگاری و خلق را دارد و آنگاه که خداوند به خودش آفرین گفته دلیل همین است چون از جنس خودش است و شبیه خودش است. یعنی خدا می تواند با انسان خلوت کند، خدا می گوید از رگ انسان به او نزدیکتر است. یعنی خدا همیشه با انسان خلوت می کند که خلوت کردن یکی از ویژگی های عشق و محبت است.ژ
وی تصریح کرد: فردا انسان ها موجودات مصنوعی می سازند و اولین انسان های مصنوعی که ساخته می شوند مهندسند من خودم یک مهندسم و مهندس ساده ترین موجود روی زمین است و سختترین سازه انسان، انسان شاعر است.