اسناد دستور موسوي درباره آستين بلند مردان و تعيين رنگ مانتوي خانم هاي كارمند ميرحسين موسوي در دوران نخست وزيري خود طي دستورالعمل ويژه‌اي به ادارات دولتي تاكيد كرد؛ رنگ‌هاي سرمه‌اي، قهوه‌اي، طوسي، و مشكي در مانتو شلوار خانم هاي كارمند و آستين بلند مردان كارمند استفاده شود.

 

به گزارش خبرنگار سرويس "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، مير حسين موسوي طي بخشنامه اي در دوران نخست وزيري خود مقررات ويژه اي براي رفت و آمد كارمندان مرد و زن ادارات ابلاغ كرد .

 

*متن كامل اين بخشنامه به شرح ذيل است:

باسمه تعالي

در جلسات هماهنگي پيگيري رعايت حجاب اسلامي مركب از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه در نخست وزيري تشكيل گرديده است فرم پوشش به شرح زير به تصويب رسيده است و جهت رعايت به كليه همكاران ابلاغ مي‌شود:

پوشش كامل اسلامي جهت استفاده خواهران كارمند بشرح ذيل ميباشد(مانند تصوير)!

الف ـ مانتو و شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخيم و از يكرنگ.

ب ـ مانتو شلوار مورد استفاده از رنگهاي سنگين انتخاب گردد. رنگهاي سرمه‌اي، قهوه‌اي، طوسي، و مشكي ارجح است.

ج ـ از مقنعه جلوبسته و مدل ساده و يكرنگ و بدون هرگونه تزئين، در رنگ‌هاي كه جلب توجه نكند و تقليدي از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.

د ـ كفش از مدل ساده با پاشنه معمولي مناسب جهت محل كار با رنگهاي مناسب.

هـ ـ جوراب به رنگهاي سنگين.

و ـ عدم استفاده از زيورآلاتي كه در شأن خانمهاي كارمند نيست و نيز عدم استفاده از هرگونه لوازم آرايش.

*******

پوشش برادران كارمند نيز ساده و معمولي و آستين بلند و آزاد باشد بطوريكه تقليد از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقايان كارمند باشد.

تصویر بزرگ سند

 

اسناد دستور موسوي درباره آستين بلند مردان و تعيين رنگ مانتوي خانم هاي كارمند ميرحسين موسوي در دوران نخست وزيري خود طي دستورالعمل ويژه‌اي به ادارات دولتي تاكيد كرد؛ رنگ‌هاي سرمه‌اي، قهوه‌اي، طوسي، و مشكي در مانتو شلوار خانم هاي كارمند و آستين بلند مردان كارمند استفاده شود.

 

به گزارش خبرنگار سرويس "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، مير حسين موسوي طي بخشنامه اي در دوران نخست وزيري خود مقررات ويژه اي براي رفت و آمد كارمندان مرد و زن ادارات ابلاغ كرد .

 

*متن كامل اين بخشنامه به شرح ذيل است:

باسمه تعالي

در جلسات هماهنگي پيگيري رعايت حجاب اسلامي مركب از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه در نخست وزيري تشكيل گرديده است فرم پوشش به شرح زير به تصويب رسيده است و جهت رعايت به كليه همكاران ابلاغ مي‌شود:

پوشش كامل اسلامي جهت استفاده خواهران كارمند بشرح ذيل ميباشد(مانند تصوير)!

الف ـ مانتو و شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخيم و از يكرنگ.

ب ـ مانتو شلوار مورد استفاده از رنگهاي سنگين انتخاب گردد. رنگهاي سرمه‌اي، قهوه‌اي، طوسي، و مشكي ارجح است.

ج ـ از مقنعه جلوبسته و مدل ساده و يكرنگ و بدون هرگونه تزئين، در رنگ‌هاي كه جلب توجه نكند و تقليدي از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.

د ـ كفش از مدل ساده با پاشنه معمولي مناسب جهت محل كار با رنگهاي مناسب.

هـ ـ جوراب به رنگهاي سنگين.

و ـ عدم استفاده از زيورآلاتي كه در شأن خانمهاي كارمند نيست و نيز عدم استفاده از هرگونه لوازم آرايش.

*******

پوشش برادران كارمند نيز ساده و معمولي و آستين بلند و آزاد باشد بطوريكه تقليد از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقايان كارمند باشد.

تصویر بزرگ سند