يک عضو سابق دفتر تحکيم مي‌گويد اصلاح‌طلبان نگاه ابزاري دوگانه به رئيس جمهور منتخب دارند.

عابد توانچه که داراي گرايشات مارکسيستي است،‌ در مصاحبه با اخبار روز گفته است: اصلاح‌طلبان سياست دوگانه‌اي در مقابل روحاني در پيش گرفته‌اند. از يک طرف او را پس مي‌زنند تا هزينه‌اي براي روحاني پرداخت نکنند. از طرف ديگر تأييد مي‌کنند و دو دستي به روحاني چسبيده‌اند. دست از سر روحاني برنمي‌دارند مگر مطمئن شوند چيزي به آنها نمي‌ماسد. تلاش اصلاح‌طلبان براي مصادره او نمي‌تواند لقمه چرب و نرمي نصيب آنها بکند.

عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه اميرکبير مي‌افزايد: اصلاح‌طلبان به حسن روحاني مثل سانديسي نگاه مي‌کنند که تا زماني که آخرين قطره ممکن در او را ميک نزنند لوله سانديس را از آن بيرون نخواهند کشيد. احتمالاً چند نوبت هم حباب و هواي خالي با طعم آبميوه بايد مکيده شود تا مطمئن شوند که ديگر نمي‌توانند از روحاني استفاده‌اي کنند. بعد همان کاري را که با هاشمي رفسنجاني کردند با او مي‌کنند. اصلاح‌طلبان در وضعيت بدي گرفتار شده‌اند. از يک طرف بايد به حسن روحاني بچسبند چون تنها شانس بقا و حيات آنان است. آنان به دليل رفتارهاي متناقض خود به شدت به جايگاهي که سابق بر اين داشته‌اند آسيب زده‌اند. اصلاح‌طلبان در ابتدا خيلي دست به عصا وارد بازي انتخابات شدند و در انتها وقتي همه نگاه‌ها به روحاني معطوف شد به صورت زيرپوستي بازي خود را پيش بردند. عارف که رأي زيادي نداشت، از انتخابات کنار کشيد و بعد از پيروزي سعي کردند او را باد کنند و اينطور جلوه بدهند که اگر عارف کنار نمي‌کشيد روحاني رأي نمي‌آورد. دارند تلاش مي‌کنند از او يک قهرمان بسازند. عارف از موقعيت خودش استفاده کرده و در حال مکاتبه علني و فرماليته با مسئولان حکومت است که به جايگاه خود و اصلاح‌طلبان پيرامون خودش مشروعيت حکومتي بدهد.

وي گفت: عارف که به هيچ عنوان فاکتورهاي لازم براي جدي گرفته شدن از سوي مردم را نداشت حالا سعي مي‌کند- و مي‌کنند- که در سايه ديدار با هنرمندان،‌ورزشکاران و زنان اصلاح‌طلب، خاتمي و ديگران به او آمپول دوپينگ تزريق کنند. يادمان باشد او در بدترين شرايط اصلاح‌طلبان از فيلتر شوراي نگهبان عبور کرده است پس فعلاً بايد در آب نمک بخوابد تا اولاً براي روز مبادا حفظ شود و ثانياً تا جائي که مي‌شود آب زيرپوست او برود.

توانچه مي‌افزايد: اين رفتار اصلاح‌طلبان به اين دليل است که مطمئن هستند روحاني آنطور که توقع دارند به آنها بازي نخواهد داد. از طرف ديگر اصلاح‌طلبان مطمئن هستند که به زودي بخش‌هائي که از ترس سعيد جليلي به روحاني رأي داده‌اند يا بر مبناي انتظارات يا توقعاتي که داشته‌اند به روحاني رأي داده‌اند؛ به زودي از فضاي احساسي خارج شده و کم‌کم بازار انتقاد و اعلام برائت از حسن روحاني داغ خواهد شد. اصلاح‌طلبان مي‌خواهند فاصله ايمني لازم از روحاني را حفظ کنند تا در انتخابات بعدي به عنوان متمم روحاني و در عين حال به عنوان آلترناتيو روحاني دوباره وارد عرصه شوند. اصلاح‌طلبان مي‌خواهند از حسن روحاني نهايت استفاده را بکنند اما جوابگوي کارنامه او نباشند. براي همين است مي‌گويم اصلاح طلبان به روحاني به چشم سانديس نگاه مي‌کنند.