اظهارات هاشمی رفسنجانی در روز رأی گیری انتخابات مجلس نهم سبب شد تا این شخصیت کهنه کار سیاسی مجددا در کانون توجه ضدانقلاب قرار گیرد.

هاشمی را نمی توان یک رجل سیاسی ساده و بدون عمق دانست، هاشمی از جمله بازیگران سیاسی در سه دهه بعد از انقلاب اسلامی است که معمولا مهره‌های شطرنج را با تأمل جابجا می کند و شاید همین ویژگی است که نمی گذارد تا دیگر بازیگران سیاست نیز به راحتی از کنار مواضع و دیدگاه های هاشمی بگذرند.
عده ای معتقد اند برای تحلیل شخصیت هاشمی رفسنجانی نباید همه مقاطع زمانی او را با یک چوب برانیم. با این فرض اگر بخواهیم منصفانه درباره وی قضاوت کنیم باید بگوییم هاشمی یعنی «هاشمی در سال های مبارزه قبل از انقلاب ، هاشمی در دوره انقلاب، هاشمی در مجلس شورای اسلامی، هاشمی در دولت سازندگی، هاشمی در دوره دوم خرداد و حاکمیت اصلاح طلبان، هاشمی در انتخابات مجلس ششم، هاشمی و تاثیرگذاری فرزندانش بر وی، هاشمی در انتخابات نهم ریاست جمهوری، هاشمی در برخورد با دولت نهم، هاشمی در پشت صحنه رقابت های انتخابات دهم، هاشمی در روزهای فتنه و کودتای پس از انتخابات دهم، هاشمی و مواضع ماهها و روزهای اخیر».
بی شک هاشمی رفسنجانی در طول هر یک از این دوره ها خدمات و اشتباهاتی داشته است، مانند تمام شخصیت های متنفذ دیگر؛ با این تفاوت که هرچه از دوره نخست زندگی سیاسی هاشمی دور می شویم، به همان اندازه از ویژگی های انقلابی و آنچه از هاشمی می پسندیدیم فاصله می گیریم تا جایی که می رسیم به هاشمی در مقاطع پایانی و امروزی اش که سوگمندانه در برخی از مواقع، موضعگیری هاشمی، دشمنان انقلاب را به طمع می اندازد!
آقای هاشمی پس از آنکه با بی توجهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری هشتم و نهم مواجه شد سیاست القاء عدم سلامت انتخابات و اتخاذ مواضع دو پهلو و غیر شفاف را اتخاذ کرد.
آقای هاشمی رفسنجانی هنگام انداختن رای خود به صندوق در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با گفتن این جمله که"انشاء‌الله نتیجه انتخابات همان رایی باشد که مردم به صندوق می‌اندازند" بدون ارائه هیچ شاهد و قرینه ای سلامت انتخابات و مراجع قانونی برگزار کننده آن را زیرسوال برد.
آقای هاشمی از بیان این جملات به دنبال چیست؟