"دن کیشوتیسم" و اغراق، علت عدم براندازی رژیم است!

علی افشاری که پس از فرار از ایران، همکاری‌های خود با بنیاد آمریکایی " صندوق اعانه ملی برای دموکراسی" را آغاز کرد، با انتشار مقاله‌ای در خبرنامه گویا(وابسته به سیا) یکی از دلایل شکست طرح براندازی جمهوری اسلامی ایران را "دن کیشوتیسم، اغراق و بزرگ بینی فعالیت‌ها" عنوان کرد.
علی افشاری افزود: بحث‌هایی که پیرامون میلیونی بودن 25 بهمن انجام شد یا کسانی که فکر می کنند در هفته های آتی می توان تهران راه به قاهره تبدیل کرد، تصوری غیر واقعی است و با دامن زدن به انتظارات غیر معقول، مشکل درست می کنند.
وی در بخشی دیگر از یادداشت خود با اشاره به بیانیه اخیر میر حسین موسوی آورده است: هیچ فرد و گروهی حق ندارد لباس باور ها و نگرش های خاص خود را به تن جنبش بپوشاند. مردمی که خطر می کنند و بار استمرار جنبش را به دوش می کشند از همه بیشتر صلاحیت دارند تا سمت و وسوی حرکت را مشخص کنند.