مهدی کوچک زاده:قیمت بنزین 400 تومانی شد 700 تومان یعنی 75 درصد افزایش یافت و قیمت بنزین 700 تومانی شد 1000 تومان یعنی حدود 45 درصد افزایش!
یعنی آنها که کم مصرفند و در حد سهمیه مصرف می کنند با افزایش 75 درصدی تشویق می شوند و آنها که پرمصرفند و علاوه بر سهمیه توان استفاده از بنزین آزاد را هم دارند فقط 45 درصد افزایش قیمت برای مصرف زیادشان بدهند

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»، مهدی کوچک زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در یادداشتی به انتقاد از نحوه افزایش قیمت بنزین پرداخت که متن آن را در ذیل می‌خوانید:
تدبیر یعنی: تنبیه کم‌مصرف‌ها و تشویق پر‌مصرف‌ها
قیمت بنزین 400 تومانی شد 700 تومان یعنی 75 درصد افزایش یافت و قیمت بنزین 700 تومانی شد 1000 تومان یعنی حدود 45 درصد افزایش!
یعنی آنها که کم مصرفند و در حد سهمیه مصرف می کنند با افزایش 75 درصدی تشویق می شوند و آنها که پرمصرفند و علاوه بر سهمیه توان استفاده از بنزین آزاد را هم دارند فقط 45 درصد افزایش قیمت برای مصرف زیادشان بدهند .
این یعنی تنبیه کم مصرف ها!!! که از لوازم قطعی اقتصاد مقاومتی است!
این یعنی اعتدال !
این یعنی تدبیر!!!
منبع:خانه ملت