عضو ارشد مؤتلفه پس از پذیرش شکست سنگین اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری، اعترافاتش را با روزنامه آرمان در میان گذاشت.

این عضو ارشد حزب مؤتلفه گویا دچار ضعف حافظه شده و حرف های شخص خود و دیگر همفکران و همقطارانش را از یاد برده است که یکسره همه چیز را به گردن اصلاح طلبان می اندازد.

جناب آقای ترقی!

در تخریب چندساله احمدی نژاد، خدمتگزاران دولت و مشایی؛ همه اصولگرایان، اصلاح طلبان، فتنه گران موج سبزی، ضد انقلاب خارج نشین، سلطنت طلبان و ... به اشتراک گفتمانی رسیدند و شد آنچه شد و اتفاقا این اصولگرایان بودند که با تخریب بی حد و مرز احمدی نژاد و مشایی و کوبیدن بر طبل انحراف، گوی سبقت را از همگان ربودند و چنان دست اصلاح طلبان را از پشت بستند که هرگز برخی اتهامات غیرشرعی اصولگرایان علیه احمدی نژاد و یارانش حتی در ذهن اصلاح طلبان خطور نمی کرد!

بخشی از مصاحبه حمید رضا ترقی با روزنامه آرمان:

بالاخره جریان انحرافی به چه سرانجامی رسید و روزهاست خبری از آنها نیست؟
جریان انحرافی در مجموع از ابتدا بزرگ کردنش برای کمرنگ کردن فتنه بود! و بیشتر برای این بود که این جریان کمرنگ شود و حواس همه به این مساله فرعی و حاشیه‌‌ای پرت شود! بنابراین ما از ابتدا مخالف بزرگ کردن آنها بودیم!! و می‌گفتیم آنچه بزرگش می‌کنید آن قدر بزرگ نیست. بعد هم قوه قضائیه رفت ، گرفت و برخورد کرد اما چیزی در نیامد!
پس جریان انحرافی برای کمرنگ کردن فعالیت اصلاح‌طلبان و نقشه اصولگرایان بوده است؟
نقشه نبود. این جریان (انحرافی) توسط خود اصلاح‌طلبان! بزرگ می‌شد و کس دیگری آنها را بزرگ نمی‌کرد. تمام مطبوعات اصلاح طلب در بزرگ کردن مشایی و جریان مشایی و انحرافی نقش اصلی را داشتند!
شما هم خوشحال می شدید!
نه ما که خوشحال نمی‌شدیم ما همیشه ناراحت بودیم که چرا برخی در پازل اصلاح‌طلبان بازی می‌کنند و این مساله را به مساله اصلی کشور تبدیل کردند! مقام معظم رهبری هیچ وقت این موضوع را مساله اصلی کشور ندانستند و فرمودند مساله فرعی است. اینکه از جریان انحرافی ابزاری برای زیر سوال بردن کل عملکرد مثبت اصولگرایان بسازند، کار اصلاح‌طلبان بوده است.

اما به هر حال این جریان از دل دولت اصولگرا بیرون آمد.
از ابتدا مشایی نه خودش را اصولگرا دانست و نه اینکه اصلا اصولگرایی را قبول داشت. اما چون در دولت آمده بود همه او را متهم کردند که در درون اصولگرایی است در حالی که دولتی که مفهوم اصولگرایی داشت دولت نهم بود با ویژگی‌های خاص و اعضای خودش.

با استناد به اظهارات خودتان مبنی بر اینکه دولت نهم اصولگرا بود اما این را هم می‌دانستید که مشایی همراه احمدی نژاد است و باز هم برای دولت دهم به نفع این جریان تبلیغ کردید. علتش چه بود؟
مشایی موضع‌گیری‌هایش را از سال دوم دولت دهم شروع کرد و نه از دولت اول.