2 تن از منافقين بازداشت شده در اغتشاشات اخير تهران پس از اعتراف به ارتباط مستقيم با گروهك تروريستي منافقين اظهار داشتند كه اين گروهك تروريستي آنان را براي آشوب و اغتشاش پس از برگزاري انتخابات در ايران آماده كرده بودند.

يكي از اين منافقين بازداشت شده در اعتراف خود اظهار داشت: من 3 ماه در مقر اشرف ـ مقر گروهك منافقين در عراق ـ بودم و در آنجا آموزش‌هايي مانند استفاده از سلاح، آتش‌زدن اتوبوس و حمله به پايگاه‌ها را ديدم.

يكي ديگر از اين منافقين نيز در اظهارات خود با اشاره به ارتباط مستقيم با گروهك منافقين در انگليس گفت: فردي بنام زهره مداوم از لندن با من تماس مي‌گرفت و پيگيري مسائلي همچون آتش زدن مراكز دولتي و جنگ مسلحانه را از من جويا مي‌شد كه من نيز آن را انجام مي‌دادم.

اعضاي بازداشت شده گروهك منافقين در اغتشاشات اخير اطلاعات وسيعي بيان كردند كه پشت پرده و جزئيات بسياري از طراحي‌هاي آشوب‌هاي اخير را مشخص مي‌كند و در آينده نزديك به اطلاع عموم خواهد رسيد.