حسین مرعشی در اندیشه پویا نوشت: آقای خاتمی با توجه به کردار و منشی که دارد، آخوند تلقی نمی‌شود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ حسین مرعشی در اندیشه پویا نوشت: آقای خاتمی با توجه به کردار و منشی که دارد، آخوند تلقی نمی‌شود.

حسین مرعشی عضو سابق حزب کارگزاران در یادداشتی در نشریه اندیشه پویا در مورد شخصیت خاتمی می‌نویسد: آقای خاتمی با توجه به کردار و منشی که دارد، آخوند تلقی نمی‌شود. ایشان یک روشنفکر و سیاسی است اگر چه ملبس به لباس روحانیت است.