موقعيت ضعيف قدرت هاي غربي براي اعمال فشار عليه ايران وضعيت مضحكي را براي اين قدرت ها رقم زده است. اين موقعيت چنان ضعيف است كه دولت آمريكا هم با وجود تمايل شديد به اعمال فشار عليه جمهوري اسلامي، نسبت به تصويب تحريم هاي جديد ترديد دارد.

تشديد تحريم ها زمزمه اي بود كه از سوي برخي كشورها نظير انگليس و در آستانه تشكيل نشست گروه 8 مطرح شد اما اغلب اين كشورها نگران عواقب تحريم هاي جديد هستند.

روزنامه صهيونيستي هاآرتص با اشاره به مخالفت آمريكا با تصويب دور تازه تحريم ها نوشت: آمريكايي ها معتقدند اتخاذ يك موضع شديد در مقابل ايران مي تواند نتايجي عكس به همراه داشته و به مواضع اپوزيسيون در داخل ايران صدمه بزند. مقامات آمريكايي همچنان نگرانند كه صحبت درباره گام هاي تند عليه ايران در طول نشست جي8، دورنماي موافقت تهران با ورود به مذاكرات گروه 1+5 را به خطر اندازد.

روزنامه آمريكايي لس آنجلس تايمز هم با اشاره به پيروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري نوشت: اين پيروزي در كشورهاي ضد آمريكا با جشن و سرور مواجه خواهد شد. هرچند كه در كشورهاي ديگر با سرزنش مواجه شد. تا وقتي كه احمدي نژاد رئيس جمهور است و آيت الله خامنه اي از او حمايت مي كند، نگراني هاي غرب راجع به ديپلماسي مرتبط با برنامه هسته اي ايران، وضعيت منطقه اي و مناسبات آن كشور با آمريكا و اروپا هم به قوت خود باقي خواهد ماند.

اين روزنامه همچنين نوشت: اكنون سؤال اين است كه چگونه با ايران و احمدي نژاد وارد تماس و گفتگو شد. قدرت هاي عمده به ندرت در اين مورد يكپارچه بوده اند اما اروپا و آمريكا نمي توانند ايران را با توجه به برنامه اتمي اش طرد كنند. تحريم هاي جديد تجاري مي تواند موضع احمدي نژاد درباره مداخله غرب را تقويت كند و باعث تحريك افكار عمومي در ايران شود و اين به ضرر ميرحسين موسوي و حاميان وي است(!)

گفتني است پيشنهاد برخي كشورهاي غربي براي تحريم ايران، حركتي در راستاي حمايت از عناصر مخالف جمهوري اسلامي بود و مخالفت با اين پيشنهاد از سوي كشورهاي غربي ديگر نيز در راستاي حمايت از همان عناصر است. علت ديگر مخالفت با تحريم هاي كذايي، توجه به سابقه اين تحريم هاست كه در عمل هيچ تاثيري جز انسجام بيشتر ملت ايران و نشان دادن خوي استكباري قدرت هاي غربي نداشته است. البته شخص باراك اوباما طي 6 ماه گذشته چندين قانون مربوط به تمديد تحريم هاي ايران را امضا كرده است اما مخالفت و ترديد اخير نشان مي دهد كه آنها هم فهميده اند كينه توزي با ملت ايران و تحريم او چقدر احمقانه بوده است.