در حالی که فشار میانه‌روها موجب فوران خودانتقادی در حلقه‌های اصلی جبهه دوم خرداد شده و برخی رهبران این جبهه در‌صدد جدا کردن مسیر خود از میرحسین موسوی برآمده‌اند، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که حلقه افراطی‌ها نیز برای نشان دادن مخالفت خود با تمایلات میانه روانه و نیز اثبات توانایی‌های خود، برنامه ریزی برای 16 آذر را در دستور کار قرار داده‌اند.

 

افراطیون جریان رنگین که پس از رسوایی روز 13 آبان خود را بیش از گذشته در اقلیت می‌بینند آخرین تلاش‌های خود را برای روز 16 آذر متمرکز کرده‌اند تا طیف‌های دیگر را برای همراهی با اقدامات رادیکالی خویش متقاعد کنند.

 

یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «جوان» با بیان این مطلب گفت: در جلسه اخیر، این اقلیت افراطی تصمیم گرفته، به بهانه روز دانشجو اغتشاش‌آفرینی و تجمعات غیر قانونی را چند روز پیش از 16 آذرکلید بزنند. وی با بیان اینکه این جلسه با حضور برخی عناصر عضو ستاد میرحسین موسوی تشکیل شده، اظهارداشت: در این جمع محدود که هیچ یک از آنها دانشجو نبوده‌اند، پس ازبررسی شرایط دانشگاه‌ها از عدم اقبال اغلب طیف‌های دانشجویی سخن به میان آمده و برای هیجانی ساختن فضای دانشگاه‌ها تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است.

 

این منبع مطلع در بیان راهکار این طیف افراطی گفت: پیوند دادن دانشگاه به صنوف بیرونی و استفاده از پتانسیل آنها یکی از این برنامه‌هاست. به همین منظور تصویب شده که 16 آذر به صورت یک مناسبت هفتگی در نظر گرفته شده و تا روز 16 آذر هر روز پیوند دانشگاه با یکی از اصناف نامگذاری و با آن اصناف تجمع و برنامه مشترک گذاشته شود. برنامه مشترک با«دانش‌آموزان» و« کارگران» از جمله پیشنهادات تصویبی در این زمینه است.

 

این منبع مطلع ادامه داد: جریان رنگین ناکام همچنین تصمیم گرفته ضمن پیوند با جریانات معاند در پوشش ایرانیان مقیم خارج کشور، به گونه‌ای پوشش رسانه‌ای شبکه‌های خارجی را کسب کند. این گزارش حاکی است، اقلیت مورد نظر با اذعان به اینکه همه راه‌ها برای انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها را آزموده و دیگر قادر نیستند ماهیت خود را از آنها پنهان سازند، این قبیل تحرکات را تلاش برای شوک درمانی هواداران خود ارزیابی کرده‌اند.