غنیمی فرد بیان این مطلب که این تورم ناشی از افزایش نرخ بهره پول است افزود: کسی که قصد دارد نرخ سود سپرده بانکی را بالا ببرد یک خیانت کار ملی است و این استدلالی که می کند نرخ سود باید به میزان تورم بالا رود برای آن یک سند معتبر علمی نشان دهد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: کسانی که به دنبال افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هستند ,از بیگانگان دستور می گیرند و به دنبال زمین گیر کردن تولید و صنعت کشور هستند.
مدتی است که تغییر در نرخ سود سپرده های بانکی بحث روز جامعه رسانه ای کشور شده و گمانه زنی ها حکایت از افزایش نرخ سود این سپرده ها داشته است.

ˈهادی غنیمی فردˈ در این خصوص و در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: افزایش نرخ سود بانکی نه تنها یک اقدام کارشناسانه نیست بلکه یک نوع خیانت به سرمایه گذاری های مفید کشور است.

وی گفت: کسانی که به دنبال افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هستند نزول خواری را در کشور رواج خواهند داد و کار آنها سود دیگری ندارد .

غنیمی فرد افزود: هنگامی که به شما می گویند 21 درصد به سپرده های بانکی سود می دهیم و صنعت، تولید، کشاورزی و هرنوع کار اصیل بیشتر از 7 الی 8 درصد سود ندارد یعنی به همه اعلام می کنند پول های خود را به سمت نزول خوری ببرند.

وی گفت: به این ترتیب تمام فعالیت های سازنده و مفید کشور تعطیل می شود و کسی که این حرف را می زند یک دشمنی ملی با ملت ایران دارد و می خواهد کشور را از نظر تولید از پای درآورد.

غنیمی فرد بیان کرد: در این سال هایی که در جدال با جهان خواران غربی بودیم تنها چیزی که مملکت ما را توانسته سر پا نگهداشته دارد جدای از اعتقادات مردم مسئله تولید بوده است حال چگونه می خواهند به جنگ تولید بروند؟

وی گفت: در مسئله تحریم ها اگر همین کالاهایی را که در داخل تولید می کنیم قرار بود از خارج وارد کنیم ناگزیر بودیم سر تعظیم در برابر آنان خم کنیم و بگوییم غلط کرده ایم و استقلال نمی خواهیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: به این ترتیب باید دید کسانی که می خواهند تولید را از پای درآورند آب به آسیاب دشمن می ریزند از جمله کسانی که می گویند بیاید نرخ سود بانکی را بالا ببریم.

غنیمی فرد افزود: اینها این مسئله را مورد توجه قرار دهند روزی کار به جایی خواهد رسید که خود را نمی توانند به پای هواپیما برای فرار برسانند چراکه مردم تا یک اندازه تحمل دارند.

وی با بیان این مطلب که این تورم ناشی از افزایش نرخ بهره پول است افزود: کسی که قصد دارد نرخ سود سپرده بانکی را بالا ببرد یک خیانت کار ملی است و این استدلالی که می کند نرخ سود باید به میزان تورم بالا رود برای آن یک سند معتبر علمی نشان دهد.

غنیمی فرد گفت: از طرف دیگر کشور هایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی که اکنون دچار رکود هستند و قدری هم تورم دارند چگونه است که نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش داده اند و چرا آن را 75 صدم درصد کرده اند خنده دار نیست.

وی اظهار کرد: آن وقت ما می گوییم نرخ سپرده بانکی که 21 درصد است کم است و باید آن را بالا ببریم. کسانی که دنبال افزایش نرخ سود سپرده های بانکی هستند بدون شک از بیگانه دستور می گیرند و می خواهند تولید و صنعت را از پای درآورند.

این فعال اقتصادی گفت: تولید در دنیا رقیب دارد، اکنون ما هرچه تولید می کنیم چین هم آن را تولید می کند و ترکیه نیز تولید می کند آن وقت ترکیه با نرخ بهره 5 درصد و چین با بهره 3 درصد و عربستان سعودی با صفر درصد، ژاپن با صفر درصد، اروپا با 75 صدم تا دو درصد تولید می کنند تولید ما قابل رقابت خواهد بود .

غنیمی فرد اظهار کرد: طراحان افزایش نرخ سود بانکی تنها به دنبال نابودی تولید کشور هستند آن چیزی که کشور را سرپای خود نگاهداشته است.