نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودجه ۹۴ را در مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند وگفت: افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی واختصاص اعتبارات متفرقه در اختیار مقامات گوشه ای از این مغایرت هاست.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛الیاس نادران افزایش وابستگی به نفت را یکی از مغایرت های مهم بودجه ۹۴ با سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: مغایرت های بودجه ۹۴ با سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: صرفه جویی در دستگاه های اجرایی انجام نشده و هیچ علامتی در بودجه ۹۴ مبنی بر اینکه دولت در حال فرماندهی یک جنگ اقتصادی است، وجود ندارد و مردم از بودجه ۹۴ چنین پیامی را دریافت نمی کنند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: یکی از شاخص های سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک و رشد و پیشرفت محرومان است اما بودجه ۹۴ هیچ علامت مثبتی مبنی بر کمک مخصوص به محرومان ندارد.
وی در بیان نکته منفی دیگری در بودجه سال آینده، ادامه داد: متاسفانه ردیف های متفرقه و در اختیار مقامات که اجازه دارند به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر عنوانی پول بدهند، در بودجه ۹۴ فراوان است.
به گزارش مهر در بودجه ۹۴ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۹ درصد کاهش یافت، علاوه بر این بودجه ۹۴ در سه سقف بسته شد که در سقف اول قیمت نفت حدود ۵۲ دلار در سقف دوم حدود ۷۲ دلار و در سقف سوم حدود ۹۴ دلار در نظر گرفته شده بود. نمایندگان در بررسی بودجه در صحن علنی مجلس سقف سوم بودجه را حذف کردند.(+)