با انتشار اخبار رسوایی اخلاقی در کلیساهای کاتولیک، واتیکان و رهبران مذهبی به شدت تحت فشار هستند و کوچکترین اشتباه بهای گزافی در پی خواهد داشت.

در این بین منتقدان هم منتظر هستند تا با کوچکترین لغزشی جنجال به راه بیاندازند. انتشار نامه ای که در سال 1985 به وسیله پاپ بندیکت شانزدهم به امضا رسیده از همین دست اخبار است. در این نامه پاپ فعلی با خلع لباس یک کشیش کودک آزار مخالفت کرده بود. جف آندرسون وکیل تعدادی از قربانیان آ‍زار جنسی کودکان به وسیله کشیش های کلیسای کاتولیک، روز جمعه مجموعه ای از نامه‌هایی را منتشر کرد که در آنها، آزارهای جنسی شش نوجوان 11 تا 13 ساله به دست پدر استفان کیزل در سال 1978 تشریح شده است. بر اساس این اسناد،‌جان کامینس، اسقف اوکلند درسال 1981 خواستار خلع لباس پدر کیزل به علت این فساد اخلاقی می‌شود اما کنار گذشتن کشیش خاطی تا سال 1987 به‌طول انجامید. در این نامه که توسط کاردینال جوزف راتزینگر (پیش از آنکه به‌عنوان پاپ انتخاب شود) امضا شده آمده است در مسئله خلع لباس استفن کیزل باید مصلحت کلیسا در نظر گرفته شود. هر چند واتیکان امضای کاردینال را تایید کرده است.اما رو فدریکو لامباردی سخنگوی واتیکان می گوید این چندان عجیب نیست که امضای کاردنیال راتزینگر در ذیل برخی اسناد باشد. کیزل در سال 2004 پس از آنکه به آزار جنسی دختری جوان در سال 2004 اعتراف کرد به شش سال زندان محکوم شد.او اکنون 63 سال دارد. واتیکان روز جمعه از اسقف های کاتولیک سراسر جهان خواست با پلیس برای پیگرد کشیش های متهم به آزار جنسی همکاری کنند. سخنگوی واتیکان تصدیق کرده که اعتماد عمومی به کلیسا از دست رفته و مادامی‌که این اعتماد باز نگردد نمی توان قوانین کلیسا را ورای قوانین مدنی قرار داد. کلیسای کاتولیک به دنبال رسوایی های متعدد اخلاقی و کودک آزاری کشیش‌ها در ایرلند، آمریکا، آلمان و نروژ متهم به کوتاهی در برخورد با این اتفاقات شده است