دکتر محمود احمدي نژاد در اجتماع پرشور مردم رباط کريم تصريح کرد: دولت متعلق به آحاد مردم است و از حقوق و منافع آنان تا آخر پشتيباني مي کند.

وي با اشاره به وظايف دولت اسلامي اظهار داشت: عدالت خواهي، مهرورزي، مهرباني، دعوت به توحيد، دفاع از مظلومان، مقابله با مستکبران، توجه ويژه به محرومان، تلاش براي پيشرفت و نگاه به مسئوليت به عنوان يک امانت الهي، شجاعت، عزت خواهي با حفاظت از منافع ملي مردم از مهمترين وظايف دولت اسلامي است.

وي حق خواهي و حق طلبي را يکي ديگر از وظايف حکومت اسلامي دانست و گفت: اگر حکومت ها در دنيا به دنبال حق خواهي باشند ماندگار خواهند بود در غير اين صورت شکست خواهند خورد.

به گفته وي دولتي که معتقد و مدافع حق نباشد نمي تواند دولتي پرخير و برکت براي ملت خود باشد.

احمدي نژاد تاکيد کرد: بدانيد دولت مدافع حق در برابر زياده خواهي ها، قلدري ها، دست اندازي ها به بيت المال، رانت‌خواري ها مي ايستد و از حقوق ملت دفاع مي کند.

رييس جمهوري با بيان اين که دولت اسلامي همواره بايد مدافع حق باشد افزود: اگر دولت در برابر فشارها، زياده خواهي ها، دست اندازي به بيت المال ايستادگي نکند و تسليم خواسته هاي نامشروع و بي پايان عده اي قليل باشد حتما اين دولت شکست خواهد خورد.

وي با اشاره به هجمه هاي بي امان برخي از منتقدان دولت افزود: کساني که همواره مي خواهند بيشتر از حق و حقوق خود از بيت المال مردم استفاده کنند وقتي که دولت در مقابل زياده خواهي هاي آنان مي ايستد برنامه هاي هجمه هاي مختلفي را طراحي مي کنند.

احمدي نژاد در ادامه تاکيد کرد: امروز يکي از مشکلات کشور ما توزيع نامناسب منابع مالي در ميان اقشار گوناگون ملت است.

وي تاکيد کرد: از چند سال قبل تا کنون حدد 1500 نفر منابع بانکي را به صورت کلان در اختيار گرفته اند و بيش از 90 درصد معوقه هاي بانکي مربوط به اين عده محدود است.

احمدي نژاد افزود: اين افراد پول هاي درشت را گرفته اند و در بازار مسکن و ديگر بازارها وارد کرده اند و در برابر تقاضاي بانک ها براي استرداد اقساط معوقه مقاومت مي کنند.

رييس جمهوري تاکيد کرد: هنگامي که دولت از آنها مي خواهد اموال بيت المال را برگردانند امواج بي امان تبليغات برعليه دولت به راه مي افتد و اعلام مي کنند که سياست هاي اقتصادي دولت غلط است.

احمدي نژاد افزود: بايد به اين سوال اساسي پاسخ بدهند که چگونه ممکن است شخصي 110 ميليارد تومان وام و تسهيلات براي احداث کارخانه و واردات آهن به کشور مي گيرد اما اين تسهيلات را وارد بازار مسکن، بورس بازي و سوداگري کرده است و موجب افزايش قيمت مسکن شده است.

رييس جمهوري با اشاره به پيگيري هاي دولت در اين راستا افزود: دادستان شجاع اين پرونده در قزوين شخص مورد نظر را احضار مي کند و به حکم قانون او را به زندان مي اندازد و در زندان به او مي گويد تا وقتي که تمام اموال بيت المال را برنگرداني از زندان آزاد نخواهي شد.

رييس جمهوري ادامه داد: از 100 نقطه به اين قاضي پرونده فشار مي آورند و در نهايت پرونده ديگر را در تهران براي اين فرد تشکيل مي دهند و پرونده را از زير دست اين دادستان شجاع خارج مي کنند.

احمدي نژاد با بيان اين که اين 1500 نفر وضعيتي شبيه اين فرد دارند و حاضر نيستند اقساط وام هاي کلان خود را پرداخت کنند افزود: هنگامي که دولت اصرار دارد که اموال بيت المال بايد برگردانده شود صدها بلندگو به صدا در مي آيد.

احمدي نژاد خطاب به جوانان و مردم رباط کريم افزود: ما اعتقاد داريم که اگر اين تسهيلات کلان به خزانه بانک ها برگردانده شود بسياري از جوان اين شهرستان و شهرستان هاي مشابه که مدت‌ها براي گرفتن 3 الي 5 ميليون وام وديعه مسکن مدت ها در نوبت مي مانند مي توانند در اسرع وقت وام دريافت کنند.

رييس جمهوري افزود: به من مي گويند شما خيلي آدم سرسختي هستيد و چرا کوتاه نمي آييد؟

احمدي نژاد خطاب به مردم رباط کريم اظهار داشت: من مطمئنم اگر هر کدام از تک تک شما مردم که در اين ورزشگاه جمع شده ايد به جاي من بوديد هرگز در برابر اين زياده خواهي ها کوتاه نمي آمديد.

رييس جمهوري يک نمونه ديگر از رانت خواري در ساليان گذشته اشاره کرد و گفت: شخصي حدود 12 سال پيش مسئوليت مهمي داشت و حدود بيش از 80 هکتار از بهترين اراضي منابع طبيعي منطقه لواسان را برخلاف قانون تصرف کرد و امروز وقتي که از اين شخص مي خواهيم که اين زمين ها را پس دهد عده اي هجمه هاي زيادي عليه دولت به راه مي اندازد.

احمدي نژاد اظهار داشت: سوال اساسي ما اين است اگر مسئولي بتواند 10 هکتار الي 20 هکتار زمين منابع طبيعي را به صورت غيرقانوني تصرف کند پس مردم چه کاره اند.

رييس جمهوري با بيان اين که دولت و ملت از تبليغات و فشارهايي که در اين راستا وارد مي شود هراسي ندارد افزود: بدانيد دولت تا احقاق حقوق کامل ملت در اين راستا ايستاده است.

وي افزود: عده اي خيال نکند که با تهمت، جوسازي و تکرار دروغ هاي بزرگ مي توانند به اهداف خود برسند. چرا که مردم ما هوشمندند و تا آخر از حقوق خود در همه عرصه ها دفاع مي کنند.

احمدي نژاد در ادامه تاکيد کرد: اگر دولتمردي در هر جاي کشور کوچکترين نرمشي و کوتاهي در صيانت از حقوق ملت انجام دهد به طور يقين آن مسئول و يا مدير مورد تاييد دولت و ملت ايران نخواهد بود.

وي در بخش ديگر از سخنان خود به تصميمات دولت براي عمران و آباداني بيشتر شهرستان رباط کريم، گلستان، صالح آباد اشاره کرد و گفت: شهرستان رباط کريم بيش از 750 هزار نفر جمعيت دارد که دولت در تصميمات کشوري اين شهرستان تجديد نظر خواهد کرد.

رييس جمهوري اظهار داشت: همچنين مطالعات احداث خط قطار سريع السير از تهران به شهرستان هاي مذکور به اتمام رسيده و به زودي عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.

وي در ادامه گفت: در مسکن مهر عده زيادي ثبت نام کرده اند و کارها تا حدودي عقب افتاده است و در نشست پايان هيات دولت براي رفع اين موانع مصوبات لازم به تصويب دولت خواهد رسيد.

وي همچنين به ايجاد دو شهرک جديد صنعتي، احداث بيمارستان، احداث 5 مجموعه ورزشي براي آقايان و همچنين 5 مجموعه ورزشي براي خانم ها تاکيد کرد.

وي همچنين به نمايندگي از مردم اين منطقه از استاندار تهران خواست که بهترين مديران را براي عمران و آباداني اين شهرها به منطقه بفرستد.