ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه از سوی دولت این کشور، موضوعی است که دستمایه اصلی دولتمردان آمریکایی برای طرح حمله به این کشور قرار گرفته است. این در حالی است که ایران و روسیه تأکید دارند این حمله از سوی گروه های شورشی انجام گرفته است. نامه ای که توسط «کریستین ساینس مانیتور» افشا شده، جنبه های تازه ای از این موضوع را روشن می کند.

ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه از سوی دولت این کشور، موضوعی است که دستمایه اصلی دولتمردان آمریکایی برای طرح حمله به این کشور قرار گرفته است. این در حالی است که ایران و روسیه تأکید دارند این حمله از سوی گروه های شورشی انجام گرفته است. نامه ای که توسط «کریستین ساینس مانیتور» افشا شده، جنبه های تازه ای از این موضوع را روشن می کند.

 

روزنامه آمریکایی «کریستین ساینس مانیتور» از افشای نامه ای خبر داده که بیش از یک سال پیش از سوی ایران برای آمریکا ارسال و در آن، نسبت به احتمال استفاده گروه های شورشی سوری از سلاح شیمیایی هشدار داده شده است.

 

به نوشته این روزنامه، ایران در نامه مذکور که بهار امسال ارسال شده، به واشنگتن هشدار داده که گروه های شورشی سوری توانسته اند به سلاح های شیمیایی این کشور دست پیدا کنند و از آمریکا خواسته شده هشداری فوری و جدی در این زمینه به این گروه ها بدهد.

 

تابناک می نویسد، در این نامه، ایران اشاره کرده که در صورت هرگونه استفاده شورشیان از سلاح شیمیایی، آمریکا نیز به عنوان «حامی» این گروه ها در این زمینه مسئول خواهد بود. مانیتور می نویسد پیش از این نامه نیز در تاریخ 18 ژوئیه و اول دسامبر 2012، پیام هایی با مضامین مشابه از سوی ایران برای آمریکا ارسال شده است.

 

در نامه سوم که به دست مانیتور رسیده، آمده است: «اخبار نگران کننده ای درباره آمادگی نیروهای ستیزه حو در سوریه برای استفاده از سلاح های شیمیایی منتشر شده است. در صورت هرگونه استفاده از سلاح های شیمیایی توسط نیروهای ستیزه جو، ایران علاوه بر عناصر وابسته به این گروه ها، کشورهای حامی آنان، از جمله دولت آمریکا را نیز مسئول می داند».

 

وزارت خارجه آمریکا به سوال مانیتور درباره این نامه پاسخی نداده است.

 

به هر حال، انتشار متن این نامه، مهر تأییدی بر سخنان مقامات ارشد ایرانی، از جمله محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشور است که طی روزهای اخیر، بارها اشاره کرده بودند که ایران چند ماه قبل، نسبت به احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به آمریکا هشدار داده است. این در حالی است که آمریکا بدون توجه به این موضوع و بدون ارائه هیچ مدرک مستند، دولت سوریه را در این زمینه مسئول می داند.