در سفر استانی دولت روحانی به استان هرمزگان، تعداد 8 دستگاه اس.ان. جی از سوی صدا و سیما برای پخش مستقیم سفراعزام شد که این تعداد در تاریخ صداوسیما بی نظیر بوده است. در تمام سفرهای استانی احمدی نژاد تنها یک دستگاه اس ان جی وجود داشت.

به گزارش میدان ۷۲ به نقل از مشرق، در سفر استانی دولت روحانی به استان هرمزگان، تعداد ۸ دستگاه اس.ان. جی از سوی صدا و سیما برای پخش مستقیم سفراعزام شد که این تعداد در تاریخ صداوسیما بی نظیر بوده است.

در تمام سفرهای استانی احمدی نژاد تنها یک دستگاه اس ان جی وجود داشت.

در همین حال گزارش ها حاکیست،‌ در جریان سفرهای استانی احمدی نژاد، بیش از ۴۲ میلیون نامه مردمی دریافت شد که برای ۳۰ میلیون از نامه ها دستور پیگیری و رسیدگی صادر شد.

برای پاسخگویی به این نامه ها چند سامانه از جمله سامانه بهداشت و وام قرض الحسنه راه اندازی شد.

در عین حال در دولت جدید تاکنون سازوکاری برای نحوه دریافت و پاسخگویی به نامه های مردمی اندیشیده نشده است.