پس از تشدید فشار «حلقه کرسنتی ها» برای کنار گذاشتن شرکت های حفاری ایرانی در خلیج فارس، این حلقه در جدیدترین اقدام خود به شرکت های تولیدی و توسعه ای نفتی تکلیف کرده است که فعالیت برخی دکل های ایرانی را معلق کنند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ بیشترین فشار این حلقه روی یکی از شرکت های حفاری است که زیر نظر یکی از نهادهای انقلابی مشغول به فعالیت است و از قدرترین شرکت های حفاری در ایران محسوب می شود. در جلسات خصوصی حلقه کرسنتی ها، گفته شده است که برای رسیدن به اهداف خود و ورود دکل های چینی، باید به سمت حذف شرکت های ایرانی به ویژه شرکت (ح.ش) حرکت کرد و این شرکت را در مرز ورشکستگی کشاند. در این جلسه به (ب.ع) مدیرعامل بازنشسته یکی از شرکت های مهم نفتی کشور تکلیف می شود تا از بکارگیری دکل حفاری این شرکت خود داری کرده و دکل را در محل نگه دارد.
شهر خبر نوشت:صاحبان این تفکر که در دوران اصلاحات و برای ورود گسترده شرکت های خارجی، شرکت ملی حفاری ایران را تا مرز انحلال پیش بردند این مرتبه نیز به دنبال حذف یکی دیگر از شرکت های ایرانی برای رسیدن به اهداف خود هستند که شاید به نتایجی ماندد پرونده استات اویل ختم شود.
مشخص نیست دلیل اهمال نهادهای مسول در پی گیری فرمایشات مقام معظم رهبری در باره اولویت شرکت های ایرانی بر خارجی و تقویت شرکت های ایرانی چیست که حلقه کرسنتی ها با طیب خاطر به پیگیری فعالیت های خود مشغول هستند.(+)

"Our President, analytical news site"