هزينه‌ها در رابطه با سران فتنه را بايد به حداقل رساند.علی‌اصغر زارعی، نماينده اصولگرای مجلس شوری اسلامی در گفت‌وگو با ندای انقلاب، با اشاره به حوادث 25 بهمن در تهران، گفت: بيانيه‌ای كه از سوی موسوی و كروبی صادر شد، تصميمات اتاق فكر خارج‌نشينی است كه در آمريكا و انگليس با حضور عناصر ايرانی تشكيل می‌شود.

وی افزود: اين بيانيه برای نوعی انحراف و تحت‌الشعاع قرار دادن راهپيمايی 22 بهمن در ايران و قيام مردم مصر عليه حكومت مبارك و سرنگونی وی بود.
زارعی با بيان اينكه تلاش كردند با اقدامات عده‌ای محدود ولی ساختارشكن در داخل كشور، از آن بهره‌برداری‌های رسانه‌ای و سياسی كنند، اظهار كرد: يقينا در كشور ما و ملت‌های مسلمان اين نوع رفتارها محلی از اعراب نداشته و نخواهد داشت.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: اقدامات بزرگ‌تر از حوادث روز گذشته نيز هيچ تأثيری بر حركت انقلاب نداشت و بلكه باعث قوام و انسجام بيشتر در داخل كشور هم شد.
زارعی از مسئولان به ويژه دستگاه‌های قضايی، اطلاعاتی و امنيتی خواست با درايت بيشتری با اين افراد برخورد كنند؛ چرا كه اقدام موسوی و كروبی اقدام عليه امنيت كشور و نوعی افساد فی‌الارض محسوب می‌شود.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر ضرورت محاكمه سريع سران فتنه، گفت: آن‌ها بايد به اشد مجازاتی كه لايق آن هستند برسند.
وی با بيان اينكه سران فتنه از رأفت اسلامی هم سوءاستفاده كردند، اظهار كرد: البته نظام دنبال اين بود كه پشت صحنه‌های فتنه آشكار شود با دستگيری اين افراد در روزهای اول فتنه چيز بدست نمی‌امد و اين مديريت صحنه باعث شد لايه‌هايی از اينها مكشوف شود.
اين نماينده اصولگرا اضافه كرد: لايه‌های بيشتری از اين‌ها به گوشه‌هايی خزيده‌اند و منتظر فرصت هستند به همين دليل معتقدم فتنه 88 هنوز ادامه دارد، هرچند لايه‌ها جدی آن اسيب ديد و از بين رفت، ولی لايه‌های ديگر آن وجود دارد.
وی در پايان تأكيد كرد: الان وقت آن است كه ما پرداخت هزينه‌ها خود را در اين ارتباط به حداقل برسانيم.