تلویزیون دولتی انگلیس، برای تاثیرگذاری بر راهپیمایی 22 بهمن، پخش 24 ساعته برنامه های خود را آغاز کرده است.

 

شبکه انگلیسی "بی بی سی فارسی" که حدود 6 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران فعالیت خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده بود، در آستانه سالرروز پیروزی انقلاب در 22 بهمن، پخش برنامه های تلویزیونی خود را به صورت 24 ساعته آغاز کرد.

 

"بی بی سی فارسی" در هفته های اخیر، برنامه های مختلفی را به منظور پوشش اخبار گروه موسوم به سبز مبنی بر ایجاد درگیری و آشوب در راهپیمایی این روز تهیه کرده است.

 

آخرین اقدام این شبکه وابسته انگلیسی برای تاثیرگذاری بر راهپیمایی 22 بهمن، شروع پخش 24 ساعته برنامه ها است. پیش از این، بی بی سی با افزایش ساعات برنامه های خود از 5 ساعت در روز، آن را به حدود 10 ساعت رساند.

 

بی بی سی در ایام انتخابات ریاست جمهوری نیز ساعات پخش خود را شبانه روزی کرده بود و به بررسی مناظرات انتخاباتی می پرداخت.