کارشناس العربیه: «بعد از آنکه شورای نگهبان قانون اساسی، صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را رد کرد و دیگر اصلاح طلبان نیز از دور رقابت های انتخاباتی خارج شدند، نوعی ناامیدی در این طیف به وجود آمده است.»

شبکه العربیه در یکی از بخش های خبری خود با دعوت از "موسی شریفی" روزنامه نگار به اصطلاح آگاه به مسائل ایران به بررسی موضوعات مطرح شده در آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخت.

 

در بخشی از این گفت و گوی خبری به موضوع شانس نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات پرداخته شد. این کارشناس در این باره گفت: «بعد از آنکه شورای نگهبان قانون اساسی، صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی را رد کرد و دیگر اصلاح طلبان نیز از دور رقابت های انتخاباتی خارج شدند، نوعی ناامیدی در این طیف به وجود آمده است.»

 

 

شریفی در ادامه گفت: «اکنون فشارها و تلاش هایی در حال انجام است که اصلاح طلبان را به حمایت از "حسن روحانی" تشویق کنند اما او در صورت پیروزی، آن شخصیت کاریزمی قوی را در مقابل اصولگرایان تندرو دارا نیست و نمی تواند چیزی را تغییر دهد. او توان مقاومت در مقابل اصولگرایان را ندارد. برای همین اصلاح طلبان تردید دارند که پشت سر او بایستند و از او حمایت کنند و بسیاری از آنها نیز تصمیم به تحریم دارند.»

 

در پایان گفت و گو این کارشناس بنابر سیاست تعریف شده شبکه العربیه، سعی کرد با بیان دلایلی پوچ احتمال حضور مردم را در آن ضعیف برشمارد.511