من به این جمع‌بندی رسیدم که عموم اصول‌گرایانِ به اصطلاح تشکیلاتی، احمدی نژاد را نمی‌خواستند. آن‌ها آمدند تا بر احمدی نژاد قیمومیت کنند؛ آمدند احمدی‌نژاد را اداره کنند، اما...

دکتر غلامحسین الهام در گفت و گوی اختصاصی با نکات پرس اظهار داشت: ما پیش از احمدی نژاد نگران تغییر مسیر انقلاب بودیم و برای ما این موضوعیت داشت، باید بپذیریم کسی هم که کشور را نجات داد کسی نبود مگر احمدی‌نژاد، هیچ تردیدی هم وجود ندارد اما حفظ و تداوم آن موضوع اساسی و مهمی است؛ که: عشق آسان نمود اول / ولی افتاد مشکل‌ها ...

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خاطر نشان کرد: در دولت دهم از اول مشکلاتی ایجاد شد؛ برخی از مشکلات ربطی به رویکرد آقای احمدی‌نژاد ندارد. من به این جمع‌بندی رسیدم که عموم اصول‌گرایان به اصطلاح تشکیلاتی، احمدی‌نژاد را نمی‌خواستند؛ یک دوره‌ای هم اضطراراً آمدند و بلکه از روی اضطراب آمدند.
وی تصریح کرد: یعنی اضطراب هم داشتند که باید احمدی نژاد را مدیریت و اداره کنند و الا چه‌ها که می‌شود؟! آن‌ها آمدند تا بر احمدی نژاد قیمومیت کنند؛ آمدند احمدی‌نژاد را اداره کنند، اما ظرفیت ایشان اجازه مدیریت شدن نمی‌دهد؛ یک مدیر استراتژی و راهبردی که خلاقیت و مدیریت ویژه ای در این عرصه دارد، لذا مدیریت نشد اما از همه آن‌ها استفاده کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در دولت نهم هم نمایندگانی وجود داشتند که حتی در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری یعنی سوم تیر همراه احمدی نژاد نبودند افزود: برخی هم به ناچار آمده بودند اما در مسیر حرکتی که احمدی‌نژاد می‌خواست نبودند و برای تحقق اهداف رییس‌جمهور مانع به حساب می‌آمدند؛ بنابراین عده‌ای حذف شدند و برخی حتی تا آخر دولت هم آمدند.
دکتر الهام خاطر نشان کرد: همین‌ها که بعداً مشکلات جدی‌تری برای احمدی‌نژاد ایجاد کردند، اگر می‌ماندند نیز به علت عدم تحرک و پویای بی‌شک مشکلات جدی‌تری ایجاد می‌شد.