دیروز جمعه جمع کثیری از نمازگزاران یزدی  طوماری را خطاب به آیت الله شاهرودی امضاء نمودند

 

متن کامل این طومار  که نسخه ای از ان در اختیار سايت رئيس جمهور ما قرار گرفته است بدین شرح مي باشد :

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم قوای قضایی حضرت آیت ا... شاهرودی دام ظلّه

با آرزوی توفیق جنابعالی در اقامه شریعت و عدالت.

بی شک در نظام اسلامی همه مردم در برابر قانون برابرند جرم از هر که باشد مجازات را در پی خواهد داشت و این از محکمات اسلام و حتی قانون بین الملل است سنّت قرون وسطایی که معتقد بود اشراف زادگان و صاحبان مناسب فراقانون زندگی می کنند امروز منسوخ شده و از اول در اسلام منسوخ بوده است.

لکن در جریان انتخابات اخیر حادثه ای در حال وقوع است که عدم حساسیت قوای قضایی در مواجه با آن جای سؤال بلکه شگفتی دارد و آن این است که از یک سو دولت نهم آمارهای حیرت انگیز و بی سابقه و عالی از خدمت در عرصه های مختلف ارائه می دهد و از سوی دیگر عده ای در مقابل بدون هیچ سند و مدرکی نه تنها همه را تکذیب نموده بلکه گوشه و کنار دولت را متهم به گم شدن مقادیر هنگفتی از اموال بیت المال می نمایند و در این میان یکی از دو طرف دروغگو است.

اگر دولت نهم به ملت این همه دروغ های به این بزرگی تحویل می دهد و به ادعای بعضی از اصلاح طلبان دهها میلیارد تومان از اموال ملت مفقود شده است چه کسی جز قوای قضایی باید مدافع حقوق ملت باشد؟ چرا مجلس محترم با این اجحاف برخورد نمی کند و چرا قوای قضایی که به عنوان مدعی العموم باید مدافع حقوق ملت باشد در اینجا بی تفاوت نشسته است؟!

و اگر این مدعیان به نشر اکاذیب و تهمت و افترا مشغولند به راستی چگونه است که اگر یک صدم از این جرم را فردی عادی بر علیه یک نفر (نه یک دولت که نماینده یک ملت بزرگ است) مرتکب شود حبس و تعزیر می شود؟! مگر این حضرات از عموم قوانین استثناء شده یا این که مساوات قانونی در کشور ما نقض شده است؟! چگونه است که یک روحانی از خانواده علم و تقوی به جرم یک سوال از فلان صاحب منصب اصلاحات در همان مجلس توسط محافظان وی به سختی کتک خورده و سپس راهی زندان شده و بعد به حبس و تبعید و محرومیت از مزایای فرهنگی چون تدریس و ... محکوم می گردد. وقتی این کار علیه یک فرد جرم است چگونه این کار علیه یک دولت با این خصوصیات اشکال ندارد؟!!

ما گلایه شدید خود را از این مسامحه قوای قضایی در برخورد با این پدیده زشت اعلان داشته ضمن اصرار بر این که این یک جرم عمومی است و رسیدگی ابتدایی بدان وظیفه مدعی العموم است از قوای قضایی مصرانه می خواهیم مدعیان این اقاویل را به دادگاه احضار و مدارک آنها را بخواهد و در صورت ارائه مدارک محکمه پسند مدارک را به مجلس شورای اسلامی تحویل داده تا دولت استیضاح شود و اگر مدرکی تحویل نداده و ادعاهای فاقد سند بود طبق قانون با آنها برخورد شود و اگر قوای قضایی واقعاً معتقد است خون اینها از خون سایر مردم سرختر است قانون، حیات خلوتی برای اینها ساخته است حداقل حقوق ملت ایران این است که قوای قضایی بی سند و کذب بودن دعاوی آنها را به ملت ایران قبل از حلول موقع انتخابات اعلان نماید تا مردم بدانند در این میانه چه کسی دروغ می گوید و این حداقل حق مردم است و حداقل احترام به آنها است. افرادی که بارها در رسانه ها و ملا عام دست به همچو اقدامی زده اند عبارتند از:

1- ....... به خاطر اتهام به دولت به لحاظ گم شدن مقادیر هنگفت از اموال بیت المال و ساماندهی فساد سازمان یافته و اتهامات دیگر.

2- ....... به خاطر ادعای فاسد بودن تمام مسئولین نظام به استثنای مقام معظم رهبری.

3- ......... به خاطر ادعای این که دولت نهم اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه برده و در دنیا به ماجرایی جویی اشتغال دارد.

4- ....... به سبب طراحی پروژه تکذیب آمارهای دولت نهم و توصیه به اصلاح طلبان برای این اقدام.

5- و در صورت ارائه مدرک محکمه پسند احضار آقای احمدی نژاد به محکمه و معرفی شواهد و مدارک به مجلس جهت توضیح خواستن از وی.

الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر.