رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد درباره امکان حضورش در انتخابات ریاست جمهوری گفت: این مسئله موضوعیتی ندارد که من درباره آن صحبت کنم.

اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد در پایان نشست هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظرها و نقل قول‌هایی که از وی درباره حضور در انتخابات مطرح می‌شود،گفت: آیا بحث انتخابات موضوعیتی دارد که من درباره آن صحبت کنم.

وی درباره اینکه آیا مطرح شدن شعار «زنده‌باد بهار»باز کردن بحث انتخابات توسط آقای رئیس‌جمهور است یا خیر افزود: اصلاً بحث تبلیغات انتخاباتی چه چیزی هست؟

رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد درباره اینکه منظور رئیس‌جمهور از بحث «زنده باد بهار» چه بود؟ گفت: منظور رئیس‌جمهور از زنده‌باد بهار امام زمان(عج) است. همانگونه که در مورد ایشان آمده است السلام‌عیلک یا ربیع‌الانام.