به دنبال جعل نامه فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج ابوذر از سوي برخي سايت هاي خبري مبني بر دخالت بسيج در تبليغات انتخاباتي به نفع يكي از كانديداهاي انتخابات دهم رياست جمهوري، اصل نامه اي كه توسط برخي سايت ها در آن عمليات جعل انجام شده در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري فارس، جعل كنندگان نامه بسيج با ايجاد تغييراتي در نامه‌اي كه به منظور شركت ده‌ها هزار نفر از بسيجيان سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ در حرم مطهر امام خميني(ره) صادر شده بود، به ايجاد شبهه درخصوص دخالت بسيج در انتخابات پرداختند.

جعل كنندگان با دست بردن در تاريخ آن كه مربوط به مراسم حرم امام خميني (ره)، زمان استقرار(11:30) ، مكان مراسم( حرم مطهر امام خميني "ره ")و ساعت شروع برنامه(ساعت 12:00 ظهر) اقدام به جعل آن كردند.

در اصل اين نامه آمده است:

تاريخ مراسم روز دوشنبه 11/3/88

زمان استقرار راس ساعت 11:30 ظهر

مكان مراسم حرم مطهر امام خميني(ره)

ساعت شروع قطعي مراسم راس ساعت 12:00 ظهر

اما در نامه جعل شده تاريخ مراسم روز دوشنبه 18/3/88، زمان استقرار راس ساعت 15:30 عصر، مكان مراسم مصلي بزرگ تهران و ساعت شروع قطعي مراسم راس ساعت 16 عصر شده است.

اصل نامه های جع شده:

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4