این خبر با استقبال دیگر رسانه های مخالف دولت مواجه و به شکل وسیعی بازنشر داده شد، غافل از آنکه در این خبر اشتباهی سهوی یا عمدی روی داده است.

برخی سایت های مخالف دولت، طی روز جاری، خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه قیمت تخم مرغ، به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و تولیدکنندگان، از تعهد خود برای تثبیت قیمت ها، تخطی کرده اند.
اولین بار، سایت فرارو نزدیک به قالیباف بود که این خبر را منتشر کرد. این سایت برای خبر خود تیتر "تخم مرغ شانه ای 7500" را برگزید و با اشاره به تفاهم سه‌جانبه وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و اتحادیه سراسری مرغداران ایران در تعیین قیمت این محصول که از سه‌‌هزار و 300 تومان پایین‌تر و از کیلویی سه‌‌هزار و 700 تومان برای هر کیلو تخم مرغ بالاتر نرود، در صدد القای این شبهه برآمده که قیمت کنونی تخم مرغ در بازار، بسیار فراتر از سقف تعیین شده است.
این خبر با استقبال دیگر رسانه های مخالف دولت مواجه و به شکل وسیعی بازنشر داده شد، غافل از آنکه در این خبر اشتباهی سهوی یا عمدی روی داده است.
بررسی خبرنگار شبکه ایران نشان می دهد که مبنای توافق سه‌جانبه، بر اساس "هر یک کیلو" بوده است، اما قیمت اعلام شده در سایت ها، "هر یک شانه" است. هر شانه حدودا دو کیلو وزن دارد. اگر قیمت 7500 تومان برای هر شانه تخم مرغ را _ آنگونه که فرارو گزارش کرده _ درست بدانیم، قیمت هر کیلو تخم مرغ، هم اکنون در بازار تهران،حدود 3700 تومان است و این بدان معنی است قیمت ها همچنان در همان بازه قیمتی تفاهم شده مابین تولیدکنندگان و وزارتخانه ها می باشد.