به نظر می رسد این ویژه نامه با هزینه بسیج دانشجویی کرج تهیه شده باشد چرا که بر آن آرم رسمی بسیج دانشجویی کرج حک شده است.

دیروز ویژه نامه‌ای با عنوان ˈزنده باد کدام بهار؟ˈ در حاشیه نماز جمعه کرج توزیع شده است.
به نظر می رسد این ویژه نامه با هزینه بسیج دانشجویی کرج تهیه شده باشد چرا که بر آن، آرم رسمی بسیج دانشجویی کرج حک شده است.
"زنده باد کدام بهار؟" عنوان سرمقاله هتاکانه حسین شریعتمداری است که در آن مدیرمسئول کیهان، رییس جمهور را متهم به در پیش گرفتن مسیری کرد که "باب" آن را پیمود.
محتوای ویژه نامه توزیع شده در نماز جمعه کرج همان سرمقاله هتاکانه شریعتمداری است.