نماینده تهران در مجلس نسبت به تحریف مشروح مذاکرات مجلس انتقاد کرد و گفت: مشروح مذاکرات سند کشور است و نباید هیچ موردی از آن حذف شود.

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان در تذکری خطاب به لاریجانی گفت: بنده برای اینکه اثبات کنم نمایندگان تهران از بقیه نمایندگان، نماینده‌تر نیستند و چون شما را در مجلس فصل‌الخطاب می‌دانم، لذا تذکرم را که مربوط به جلسه ولی در دستور نیست، به آخر جلسه موکول می‌کنم.

در ادامه رئیس مجلس از کوچک‌زاده خواست تذکرش را در وقتی که برای تذکر گرفته است، بیان کند.

سپس کوچک‌زاده با استناد به ماده 106 آئین‌نامه داخلی مجلس که درباره سوگند هیئت رئیسه برای رعایت آئین‌نامه داخلی پارلمان است، گفت: مذاکرات هر جلسه باید همراه مصوبات ضبط و ثبت شود و حداکثر 48 ساعت بعد از آن، بین نمایندگان توزیع شود و صورت‌جلسه نیز باید به امضای رئیس و یا نایب رئیس جلسه برسد.

وی افزود: آنچه که در انتشارات مجلس تحت عنوان مشروح مذاکرات مجلس در جلسه 64 که نمی‌خواهم بگویم چه بوده است و نمی‌خواهم وارد جزئیات تلخ آن شوم، به عنوان متن مذاکره منتشر شده، به جای اینکه 48 ساعت بعد به دست نمایندگان برسد، 15 روز بعد به دست نمایندگان رسیده است.

کوچک‌زاده با اشاره به متن مذاکرات منتشر شده گفت: در متن منتشر شده مذاکرات، موارد متعددی آمده است که در صورت تطبیق آن با صدا و فیلم جلسه متوجه می‌شویم که این موارد از تریبون مجلس گفته نشده و مشروح مذاکرات مجلس، حرفهای نمایندگان از تریبون است، اینکه حرفهای نماینده‌ای از پشت تریبون بیان نشده و در مشروح مذاکرات آمده است، خلاف آئین‌نامه است و در این صورت می‌توان گفت که چرا حرفهای آقای الف که فریاد کشیده و مطلبی را گفته آمده اما حرفهای آقای ب نیامده است.

نماینده تهران همچنین خاطرنشان کرد: حاضرم در هر کمیته‌ای در این مورد توضیح دهم و بهتر است در این کمیته بنده و شما بنشینیم و فیلم جلسه را ببینیم و با مشروح مذاکرات انطباق دهیم.

مشروح مذاکرات سند کشور است و نباید هر موردی از آن حذف شود.

کوچک‌زاده خطاب به لاریجانی گفت: بنده نمی‌دانم شما یا آقای ابوترابی فرد، کدام یک مسئول هستید تا پای مشروح مذاکرات را امضا کنید اما بدانید اتفاق رخ داده، خلاف آئین‌نامه و سوگندی است که شما خوردید.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: هیچ موردی نباید از مشروح مذاکرات حذف شود.

لاریجانی از فرهنگی خواست که تذکر کوچک‌زاده و موارد مطرح شده از سوی وی را پیگیری کند تا اگر موردی حذف شده، در مشروح مذاکرات قید شود.

فرهنگی نیز از کوچک‌زاده خواست مستندات و موارد حذف شده را به هیئت رئیسه ارائه کند.