اگر کوچکترین انتقادی از برخی نهادها و یا قوا صورت بگیرد به شدت با انتقاد کننده برخورد می شود و حتی اگر وبلاگی از رییس قوه ای انتقاد کند به شدیدترین وجه با متولی اش برخورد می شود اما بالعکس وقتی در مورد رییس جمهور انواع تخریب ها و تهمت ها صورت می گیرد، دستگاه های مسئول سکوت می کنند.

مدیرکل امور رسانه های معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور تاکید کرد: ما در نحوه اداره صدا و سیما دچار مشکل هستیم زیرا در آنجا انحصار برای یک عده خاص با گرایش سیاسی خاص صورت گرفته و برخی تصور می کنند که می توانند هرکاری دلشان بخواهد در آنجا انجام دهند.
وحید شاکری افزود: اگر رسانه های داخلی عملکرد درستی داشتند و به تریبونی برای حرف های مردم اختصاص می یافتند هیچگاه در سفر های مقام معظم رهبری و رییس جمهوری شاهد نامه های بیشمار مردم نبودیم و مشکلات قبل از نامه نگاری به درستی انعکاس پیدا می کرد.

وی ضمن تاکید بر مطالبات مردم و خواسته های آنان که باید از طریق رسانه ها منعکس شود و به گوش مسئولان برسد، افزود: وقتی تریبونی مردمی وجود ندارد و رسانه ها مختص و منحصر به یک عده خاص شده است، شاهد این ضعف ها هستیم.

به اعتقاد مدیر کل دفتر امور رسانه های دفتر رییس جمهور، رسانه دارای سه ضلع مابین حاکمان، نخبگان و توده هاست و این سه ضلع اگر درست عمل نکند ضعف ها نمود پیدا خواهد کرد ولی در حال حاضر رسانه های ما واجد سه ضلع توضیح داده شده نیستند، برخی رسانه ها به تریبون مسئولان تبدیل شده اند و برخی دیگر تنها در اختیار نخبگان بوده و از مردم جدا می باشند.

وی همچنین رسانه های ایران را موجودات ناقص الخلقه ای دانست که بیشترشان وابسته به پول دولت هستند و تا زمانی که این وضعیت وجود دارد نمی توان ادعای مردمی بودن رسانه ها را داشت و ما به طور واضح رسانه مستقل نخواهیم داشت.

شاکری معتقد است یکی از راههای تحقق مردمی شدن رسانه ها، ایجاد فضای عادلانه و رقابتی در عرصه رسانه است و این مهم در عرصه مطبوعات و صدا و سیما شکل می گیرد ولی عدم شکل گیری این وضعیت، موجب باخت در عرصه رسانه ای و شکست از رسانه های بیگانه خواهد بود.

وی در تایید این موضوع با اشاره به این که در دورانی برخی روزنامه ها به صورت هدفدار توسط برخی نهادها شکل گرفتند و رقبای خود را به صورت هدفمند له کردند و به توپ رسانه ای بستند افزود، امروز هم برخی نهادها که وظایف مختلفی را عهده دارند همین کار را می کنند و این عین دیکتاتوری است. یک نهاد امنیتی حق ندارد ده ها رسانه درست کرده و برای دیگران پرونده سازی کند.

شاکری معتقد است وقتی صحبت نظم عادلانه رسانه ای می شود یعنی هیچ کسی در کشور نباید حق داشته باشد این فضاهای تند را ایجاد کند. اما آن چیزی که به دولت مربوط است نشان می دهد قوه مجریه بر اساس اصول سعی کرده بیشترین فضای آزادی را به منتقدانش بدهد و امروز شاهدیم فضا از نقد گذشته و به فحاشی و تخریب تبدیل شده است.

حال در این فضای تخریب، اگر کوچکترین انتقادی از برخی نهادها و یا قوا صورت بگیرد به شدت با انتقاد کننده برخورد می شود و حتی اگر وبلاگی از رییس قوه ای انتقاد کند به شدیدترین وجه با متولی اش برخورد می شود اما بالعکس وقتی در مورد رییس جمهور انواع تخریب ها و تهمت ها صورت می گیرد، دستگاه های مسئول سکوت می کنند.

شاکری افزود: در این دولت حجم تخریب های رسانه ای افزایش یافته و البته فضای ناعادلانه رسانه ای هم رشد تصاعدی داشته است. این رسانه ها در حال سقوط هستند پس بهتر است که با ملت همراه شوند و از پیله های خود خارج شوند. ما هیچ موقع نگران تخریب ها نبوده و نیستیم بلکه نگران سقوط و عاقبت این افراد هستیم چراکه امروز دولت و ریس جمهور در بالاترین سطح محبوبیت هستند، هرچند تخریب کنندگان خود سقوط کرده اند.

شاکری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد ما در نحوه اداره صدا و سیما دچار مشکل هستیم زیرا در آنجا انحصار برای یک عده خاص با گرایش سیاسی خاص صورت گرفته و برخی تصور می کنند که می توانند هرکاری دلشان بخواهد در آنجا انجام دهند.

عملکرد یک سویه ناشیانه و غیرعلمی و تصور اینکه تریبونی در اختیار ماست و مردم گوش می دهند باعث سقوط صدا و سیما می شود و این سقوط آثار و تبعات منفی برای کشور و نظام دارد و متاسفانه در مجموع فضای ناعادلانه ای در صدا و سیمای کشور پدید آمده است.

برقراری نظام عادلانه و متوازن رسانه ای نیازمند اتفاقات بزرگی است که امیدواریم پس از انتخابات 92 و در پی خلق حماسه سیاسی این شرایط پدید آید. چرا که باید در نظام رسانه ای کشور تجدیدنظر شود

مدیر کل دفتر امور رسانه های دفتر رییس جمهور اظهار امیدواری کرد در نحوه اداره صدا وسیما تجدید نظر شود و همانگونه که اصل 44 در عرصه اقتصادی شکل گرفت در عرصه رسانه ای نیز بخش مردمی فعال شود و رسانه های خصوصی وارد عرصه شوند.

شاکری تصریح کرد که در کشور ما افراد می توانند رسانه های خصوصی یا حزبی داشته باشند و ما امیدواریم با رسانه های عمومی، کارهای حزبی انجام نشود و با تولد بیشتر رسانه های خصوصی، پویایی را در این عرصه شاهد باشیم.