پايگاه اينترنتي كانترپانچ با اشاره به آموزش آشوبگران و تروريست ها در مؤسسه آمريكايي «آلبرت انشتين» در پوشش انقلاب مخملين، تصريح كرد: تن انشتين فيزيكدان مشهور جهان از اين نامگذاري مي لرزد.

به گزارش الف، اين پايگاه اينترنتي مي نويسد: واقعاً مسخره و توهين آميز است كه بنياد آلبرت انشتين نام اين فيزيكدان مشهور جهان را بر روي خود گذاشته است. اين بنياد تحت عنوان اقدامات «غير خشونت آميز» نقابي بر چهره خود زده است. اين بنياد نقش مهمي در راه اندازي نسل جديدي از جنگ ها و اقدامات براندازانه در نقاط مختلف جهان ايفا كرده است. اين را نيز به خوبي مي دانيم كه خود اانشتين به اين نوع اقدامات خرابكارانه به هيچ وجه تمايلي نداشت. در كتاب «بوش عليه چاوز» به اقدامات آمريكا براي تضعيف دولت چاوز در ونزوئلا اشاره شده است. پس از انتشار اين كتاب، جين شارپ بنيانگذار بنياد آلبرت اانشتين، نويسنده اين كتاب را تهديد كرد. نويسنده اين كتاب گفته است كه يكي از مقامات اين بنياد ضمن تهديد و فرستادن ايميل، همراه با انتقاد شديد اذعان كرده بود كه بنياد اانشتين از سوي دولت آمريكا براي انجام اقدامات خرابكارانه در ونزوئلا بودجه دريافت كرده است. شارپ نيز پذيرفت كه بنياد اانشتين از «مؤسسه وقف ملي براي دموكراسي» (NED) و مؤسسه بين المللي جمهوري خواهان IRI بودجه دريافت كرده است. منابع اين بودجه ها نيز در گزارش سالانه مؤسسه آلبرت انشتين ذكر شده است. بنابراين واقعاً دروغ گويي است كه بگوييم اين بنياد متعلق به دولت آمريكا نيست.

كانترپانچ افزود: مؤسسه انشتين بودجه اي را براي ترور هوگوچاوز در اختيار مخالفان وي قرار داد. رابرت آلونسو يكي از سران مخالفان ونزوئلايي نيز در بنياد اانشتين با مقامات اين بنياد ديدار كرده بود. زماني كه آلونسو دستگير شد، در بازجويي هايش به اين موضوع اعتراف كرد كه مأموريت آنها اقدام عليه چاوز بوده است. از ديگر اقدامات بنياد انشتين مي توان به آموزش مخالفان دولت چاوز در راستاي انجام عملياتي براي براندازي دولت وي اشاره كرد. در همين راستا يكسري شورشهاي خياباني طرح ريزي شد كه طي آن چندين نفر نيز كشته شدند. برخي مخالفان با سفر به بلگراد توسط بنياد انشتين آموزش ديده بودند.

گفتني است اخيراً ليتري ميسن پژوهشگر و روزنامه نگار فرانسوي در پژوهشي مستند، از آموزش برخي عناصر مخالف جمهوري اسلامي توسط بنياد آلبرت انشتين پرده برداشته بود.

بايد توجه داشت كه بازي با كلمات و نامگذاري غلط انداز در غرب مسبوق به سابقه است همچنان كه هنري كسينجر از عوامل اصلي براندازي دولت مردمي سالوادر آلنده در شيلي كه توأم با كشتار هزاران شيليايي بود، چند سال بعد جايزه صلح نوبل را دريافت كرد.