لحظاتي پيش بمب كارگذاشته شده در مجتمع تجاري "تيراژه" واقع در بزرگراه اشرفي اصفهاني عمل كرده و منفجر شد.

 

اين مجتمع از جمله شلوغ ترين مجتمع هاي تجاري تهران به شمار مي رود كه با توجه به قرار گرفتن در شب راهپيمايي حساس 22 بهمن اين اقدام مشكوك و تامل برانگيز به نظر مي رسد.

 

خبرهاي تكميلي منتشر مي شود.