این کشتی درهم شکسته حامل 4500کانتینر حاوی سلاح و مهمات از انبارهای ارتش آمریکا در سنگاپور به سمت بندر عقبه اردن بود تا از آنجا به مرزهای سوریه با اردن انتقال و به گروههای تروریستی مسلح در سوریه داده شود که تحت امر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) قرار دارند.

شبکه تلویزیونی سوریه اعلام کرد یکی از بزرگترین کشتی های آمریکایی با هزاران کانتینر حامل سلاح و مهمات برای گروههای تروریستی مسلح در سوریه در اقیانوس هند و در نزدیکی سواحل یمن درهم شکست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، شبکه تلویزیونی سوریه با پخش عکسهایی از درهم شکستن این کشتی بزرگ آمریکایی در گزارشی اعلام کرد : هدف ، وسیله را در سوریه توجیه می کند و دشمنان این کشور برای سرنگونی و به زانو در آوردن ملت سوریه به جنایتکاران و تبهکاران در زندانهای خود اجازه داده اند از زندانها خارج شوند و حکمهای اعدامشان لغو شده و حتی به خانواده های آنها نیز پول داده می شود به شرط آنکه تبهکارانی که از زندانها آزاد می شوند برای جنگ با نظام سوریه به این کشور بروند. همچنین یکی از بزرگترین کشتی های آمریکایی کانتینربر در جهان در سواحل یمن در اقیانوس هند درهم شکسته است . این کشتی بزرگ حامل سلاح برای گروههای تکفیری در سوریه بود که بیانگر نقش کثیف واشنگتن در حمایت از تروریستها در سوریه است.

اوس حسن گزاشگر شبکه سوریه در گزارشی گفت آمریکا که به دنبال راهی است تا آبروی خود را در بر ملا شدن حمایتش از تروریسم حفظ کند ، ادعای استقبال از برگزاری کنفرانس بین المللی درباره سوریه را دارد این در حالی است که برای طولانی شدن بحران در سوریه می کوشد تا از طریق باندهای تروریستی به موفقیتهای میدانی دست یابد.دخالت آمریکا در سوریه بار دیگر با درهم شکسته شدن یکی از بزرگترین کشتی های کانتینربر در جهان به نام « ملکم فورد » بر ملا شد.

این اطلاعات را کشتیرانی خاور روسیه اعلام کرد. این کشتی درهم شکسته حامل 4500 کانتینر حاوی سلاح و مهمات از انبارهای ارتش آمریکا در سنگاپور به سمت بندر عقبه اردن بود تا از آنجا به مرزهای سوریه با اردن انتقال و به گروههای تروریستی مسلح در سوریه داده شود که تحت امر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) قرار دارند. اوس حسن گفت آمریکا و کشورهای حامی تروریست برای آنکه طرحشان علیه سوریه به نتیجه برسد نقشهای خود را توزیع کرده اند.

در این میان ، دولت عربستان جنایتکاران و تبهکاران را در زندانهای این کشور که به قتل ، تجاوز به عنف ، قاچاق مواد مخدر متهم هستند و همچنین محکومان به اعدام را مشمول عفو کرده است به شرط آنکه به سوریه بروند و با نظام این کشور بجنگند .دولت عربستان به خانواده های این تبهکاران نیز مبالغ مالی پرداخت می کند. هدف عربستان از این اقدام نیز تقویت موقعیت گروههای مسلح در سوریه است.اسناد محرمانه ای که به بیرون راه یافته است درستی این خبر را نشان می دهد.سندی از دفتر امور سرّی در وزارت کشور عربستان در ارتباط با این اقدام ریاض با عنوان «تلگراف دربار سلطنتی» بر ملا شده است.

یکی از نمایندگان مجلس کویت نیز بخشی از ادعای دروغین جهاد در سوریه و تبلیغات فریبکارانه در کویت را در خصوص جهاد ادعایی در سوریه بر ملا کرد .برخی رسانه های کویتی حامی تروریسم در سوریه به پخش تصاویر یک نوجوان یمنی به همراه مادرش اقدام کرده اند و ادعا می کنند آنها سوری بودند و در حملات نیروهای ارتش سوریه کشته شدند .

عکسهای این نوجوان یمنی به همراه مادرش بر روی صندوقهای جمع آوری کمک چسبانده و برای جمع کردن هرچه بیشتر پول و فرستادن به تروریستها در سوریه بهره برداری می شود.این نوجوان نیز در معرفی خودش گفت:« من عدنان حسباوی هستم . عکسهای من در برخی پایگاههای اینترنتی و بر روی صندوقهای جمع آوری کمکها دیده می شود . من چه گناهی کردم که عکسهایم را گرفته اند و بر روی صندوقهای جمع آوری کمکها نصب می کنند. من زنده هستم ».