مدتی است ابراهیم یزدی جلسات هفتگی خود با همفکران اصلاح طلب خود برگذار می کند، در این جلسات به برخی ارکان نظام اهانت می شود.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»  به نقل از دیدبان: نهضت آزادی، پس از ماجرای اعتراض به حکم شرعی قصاص از سوی امام خمینی (ره) غیر قانونی خوانده شد. با این حال این جریان همواره سعی نموده است از طریق نزدیک شدن با گروه های قانونی و هم فکر خود به فعالیت های خود ادامه دهد. پس از شروع کار دولت نهم به دلیل به محاق رفتن اصلاح طلبان این جریان نیز به کمای سیاسی فرو رفت، تا آنکه در ایام فتنه 88 جلسات هفتگی ابراهیم یزدی با همفکران اصلاح طلب نهضت آزادی شروع شد. پس از پایان فتنه تا مدتی پیش کمای مجدد سیاسی جریان مذکور را فراگرفته بود که اخیرا با توجه به گرایشات سیاسی برخی مسئولین اجرایی جلسات هفتگی ابراهیم یزدی مجددا آغاز به فعالیت نموده است. با توجه به آنکه فعالیت های جریان مذکور همواره با ایجاد مشکل های امنیتی و سیاسی برای نظام همراه بوده است جا دارد مسئولین ذی ربط اقدام لازم را نسبت به جان گرفتن مجدد این جریان غیر قانون انجام دهد.