با حکم وزیر کشور اولین فرماندار اهل سنت در هرمزگان فعالیت خود را در این استان آغاز کرد. استاندار هرمزگان پیش از این وعده داده بود در شهرستان هایی که اکثریت آنها اهل تسنن باشند فرماندار آن ها نیز از بین نیروهای اهل سنت انتخاب می شوند. در پی این وعده استاندار امروز میر مرسل ایزدی پور به عنوان فرماندار بستک منصوب شد. وی پیش از این بخشدار مرکزی جاسک انجام وظیفه می کرد.

دیروز هرمزگان روز پر شلوغ انتصابات را پشت سر گذاشت که در پی آن چند مدیر سیاسی حکم گرفتند.
به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از ایلنا، این انتصابات در حالی رخ می دهد که مشاورین استاندار پیش از این در چند مصاحبه از تغییرات سیاسی خبر داده بودند.

بر این اساس و با حکم وزیر کشور اولین فرماندار اهل سنت در هرمزگان فعالیت خود را در این استان آغاز کرد. استاندار هرمزگان پیش از این وعده داده بود در شهرستان هایی که اکثریت آنها اهل تسنن باشند فرماندار آن ها نیز از بین نیروهای اهل سنت انتخاب می شوند. در پی این وعده استاندار امروز میر مرسل ایزدی پور به عنوان فرماندار بستک منصوب شد. وی پیش از این بخشدار مرکزی جاسک انجام وظیفه می کرد.

امروز همچنین با حکم استاندار هرمزگان بخشدار مناطق جغین، فارغان، شهاب نیز منصوب شدند. طی این احکام عباس ناصحی کشوئیه بخشدار جغین، محمد زرنگاری بخشدار شهاب و ناصر معتمدی نیز بخشدار فارغان شدند.

استاندار هرمزگان همچنین طی حکمی مسعود دالمن را به عنوان مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان منصوب کرد.