داروي ضد سرطان دوكسوربيسين ليپوزومال با فن آوري نانوتكنولوژي براي اولين بار در ايران و دومين بار در جهان پس از كشور امريكا توسط شركت سبحان انكولوژي وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به توليد انبوه رسيد.

اين دارو كه براي درمان انواع سرطان كاربرد داشته و علاوه بر سميت براي سلول هاي بدن، سميت شديد قلبي را داراست كه با استفاده از توليد آن بوسيله ي فن آوري نانو و به شكل ليپوزومال داراي دو ويژگي عمده است كه اولا سبب كاهش عوارض عمومي و كاهش مسموميت قلبي مي شود. ثانيا ميزان نفوذ آن به بافت سرطاني بدن افزايش يافته درصورتيكه ميزان نفوذ آن به بافت هاي سالم بدن كاهش مي يابد.

ميزان مصرف اين دارو در كشور به استناد آخرين آمار وزارت بهداشت، در نوع غيرليپوزومال آن ۲۲۰ هزار عدد به ارزش ۳۴ ميليارد ريال و در نوع ليپوزومال آن (نانودارو) ۱۲۰ عدد به ارزش ۵/۱ ميليارد ريال بوده است كه به دليل عوارض شديد نوع غيرليپوزومال و گراني نوع ليپوزومال و نيز محدوديت هاي مربوط به واردات اين دارو، منجر به راه اندازي خط توليد انبوه اين دارو در كارخانه سبحان انكولوژي شهر رشت شد.
بهره برداري از خط توليد انبوه اين نانو دارو يكي از افتخارات جمهوري اسلامي ايران است كه به مناسبت ايام دهه مبارك فجر در روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ در محل كارخانه و با حضور مسئولان كشوري و لشگري انجام خواهد پذيرفت.