مصطفي تاج‌زاده می گوید من باز هم بر اين اصل اصرار مي‌ورزم كه راه نجات كشور انتخابات آزاد است و اگر بيرون زندان بودم بزرگ‌ترين كمپين را براي دفاع از انتخابات آزاد كه امري قانوني و مشروع است، برپا مي‌كردم.

مصطفي تاج‌زاده مي‌گويد اگر بيرون زندان بود كمپين دفاع از انتخابات آزاد راه مي‌انداخت !

او در ادامه نوشته‌های خود كه از زندان به گردانندگان سايت‌های كلمه و جرس و نوروز ارسال مي‌شود، نوشته است: من باز هم بر اين اصل اصرار مي‌ورزم كه راه نجات كشور انتخابات آزاد است و اگر بيرون زندان بودم بزرگ‌ترين كمپين را براي دفاع از انتخابات آزاد كه امري قانوني و مشروع است، برپا مي‌كردم.
در واقع انتخابات آزاد، استراتژي اصلاح‌طلبان ايران است و همچنان كه جنبش سبز با انتخابات شكل گرفته، پيروزي آن هم در گرو برپايي انتخابات آزاد است و در آن صورت هركس كه راي بياورد مورد احترام همه است. از هياهوي اخير نبايد ترسيد و بايد قاطع و همه‌جانبه از انتخابات آزاد دفاع كرد. به گونه‌اي كه در ايران يا انتخابات آزاد برگزار شود يا خداي ناكرده انتخابات رسوا.

تاج‌زاده همچنين نوشته است: وقتي كه با بازجوها درباره انتخابات 88 بحث مي‌كرديم، مي‌گفتم انتخابات 92 تكليف را روشن مي‌كند كه آيا انتخابات را آزاد برگزار مي‌كنيد يا فرمايشي و مهندسي شده. اگر آزاد برگزار كنيد، معلوم است واقعا اعتقاد داريد در انتخابات 88 تخلف و تقلب نشده و راي اكثريت مردم با شماست اما اگر فرمايشي يا مهندسي شده برگزار كرديد و مانند بار قبل كودتاي انتخاباتي كرديد، روشن مي‌شود كه نه تنها در اقليت هستيد و مورد اعتماد مردم نيستيد بلكه خود نيز به اين حقيقت واقفيد و به آن اشراف داريد.

گفتنی است تاج‌زاده در ويدئويي كه از وي منتشر شده و هم‌اكنون در اينترنت موجود است، تصريح مي‌كند من با توجه به تجربه برگزاري انتخابات كه دارم، مي‌دانم كه 11ميليون تقلب در انتخابات امكان ندارد. آنچه درباره تجربه ويژه تاج‌زاده قابل توجه است، اظهارات چند هفته پيش محسن هاشمي پسر ارشد حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني- كسي كه اصلاح‌طلبان سر او قسم ياد مي‌كنند- است. محسن هاشمي در مصاحبه با روزنامه زنجيره‌اي بهار مشخصا مجريان اصلاح‌طلب انتخابات مجلس ششم (تاج‌زاده و تيم زير نظر وي در معاونت سياسي و ستاد انتخابات وزارت كشور) را متهم به تقلب عليه آقاي هاشمي و نخواندن آراي وي كرد.

بنابراين تاج‌زاده به عنوان «آقاي تقلب» و شخصيت نشاندار و منحصر به فرد اين عرصه، به جاي پرگويي‌هايي نظير عبارات بالا بايد درباره آن رسوايي منحصربه‌فرد توضيح بدهد. با اين وصف، ترجمه عبارت «اگر بيرون زندان بودم، كمپين دفاع از انتخابات آزاد را برپا مي‌كردم» به زبان صريح و سليس مي‌شود «كمپين تقلب و كلاهبرداري برپا مي‌كردم».

درباره مدعاي تن دادن به نتيجه انتخابات آزاد نيز گفتنی است كه به تصريح آقاي هاشمي، موسوي به وي گفته بود اگر تمام دنيا هم بگويند انتخابات [سال 88] سالم است، من مي‌گويم تقلب شده است! به همين دليل هم موسوي در حالي كه هنوز زمان اخذ راي تمام نشده بود مصاحبه كرد و خود را پيروز انتخابات دانست و با وجود ادعاي اينكه «براساس آراي ريخته شده در صندوق من پيروز شده‌ام» حاضر به بازشماري رندومي برخي صندوق‌ها نشد چرا كه هدف از آوردن وي ايجاد آشوب و به هم زدن بازي دموكراسي به هر بهانه‌اي بود و نه حضور قانونمند در انتخابات.