در این فایل گرافیکی به بازخوانی مواضع رهبر معظم انقلاب درباره توطئه کاهش قیمت نفت در بحبوحه جنگ تحمیلی و پس از آن پرداخته شده است

"Our President, analytical news site"

در همین زمینه بخوانید:

ـ بازخوانی مواضع امام خامنه‌ای درباره توطئه کاهش قیمت نفت در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی