سخنان سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور مبني بر آمادگي ايران جهت ارايه بسته پيشنهادي جديد به غرب، به عنوان يک ابتکار سياسي بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جهان داشت.

 

خبرگزاري "د پ آ" آلمان نوشت: ايران آمادگي خود را براي شرکت در مذاکرات اتمي اعلام کرد.

اين خبرگزاري با اشاره به پيشنهاد جديد سعيد جليلي افزود: احتمالا در اين پيشنهاد به خواسته اصلي غرب، يعني توقف برنامه غني سازي اورانيوم اشاره اي نخواهد شد.

 

روزنامه"يونگه ولت" آلمان نيز با اشاره به سخنان دبير شوراي عالي امنيت ملي نوشت: ايران پيشنهاد جديدي در مسئله اتمي ارايه مي کند.

 

راديو فرانسه هم گفت: سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و مسئول پرونده هسته اي اين کشور در گفت و گويي با شبکه تلويزيوني "العالم" متعلق به تهران براي از سر گرفتن مذاکرات هسته اي با غرب اعلام آمادگي کرد و اظهار داشت "ايران پيشنهادهاي جديدي را براي مذاکرات حاضر کرده است".

اين راديو به نقل از وزير امور خارجه روسيه در روز گذشته (سه شنبه) گفت: مشکل هسته اي ايران را نمي توان از راه ديگري به جز توسل به يک روند سياسي و ديپلماتيک حل کرد. اين منبع خبري از سوي ديگر از اشتياق يک سخنگوي وزارت امور خارجه چين در پکن براي همکاري با ديگر کشورهاي جهان در راستاي از سرگيري مذاکرات، پيرامون پرونده هسته اي ايران خبر داد.

 

** واکنش کاخ سفيد

از سوي ديگر به گزارش خبرگزاري فرانسه، يان کلي سخنگوي وزارت خارجه امريکا در خصوص اظهارات سعيد جليلي گفت:" ما هرگونه پيشنهادي را که ارائه شود به طور جدي مورد بررسي قرار خواهيم داد.

 

همچنين شبکه هاي خبري بي بي سي، دويچه وله، ان 24 آلمان و بسياري از روزنامه هاي منطقه و جهان، در بخشهاي خبري خود به انعکاس سخنان جليلي پرداختند