پس از نوشتن ندامتنامه توسط يكي از چهره‌هاي برجسته جريان دوم خرداد، ديگر افراد وابسته به اين جريان كه در بازداشت به سر مي‌برند كم كم از مواضع خود كوتاه آمده و با قبول كردن اتهامات‌شان درصدد عذرخواهي از مردم برآمده‌اند.

بنابر شنيده‌ها اكثر متهمين سياسي بازداشت شده ضمن اعتراف به اعمال مجرمانه خود در جريان اغتشاشات و سازماندهي شده بودن آن، اظهارات قابل توجهي داشته‌‌اند. پس از گفت‌وگوي مهدوي، عضو مركزيت مجاهدين انقلاب با خبرنگاران و اعترافات عماد بهاور خبرنگار نيوزويك و بي‌بي‌سي، جمعي از شوراي رهبري سازمان مجاهدین انقلاب همه چیز را تمام شده دانسته و گفته‌اند که «اینها از همه‌چیز ما باخبر هستند». گفتنی است یکی از چهره‌های برجسته جریان دوم خرداد که از نزدیکان حزب کارگزاران نیز هست ضمن ابراز ناراحتی از بازی خوردن! در جریانات اخیر اعترافات مهمی در این زمینه داشته است.