یک عضو بنیاد باران که سال گذشته در یک باند دستگیر و در دادگاه ویژه روحانیت به صد ضربه شلاق، خلع لباس و تبعید محکوم شده بود، مجددا دستگیر شد.

به گزارش رجانيوز، "مصطفی میراحمدی‌زاده" که از اعضای فعال فتنه در قم و عضو بنیاد باران است و به همراه داوود فیرحی، مسعود ادیب، ضیا مرتضوی و برخی عناصر فتنه‌گر فعالیت های زیادی به نفع جریان فتنه داشت، سال گذشته (در ۷ اسفند ماه ۸۸) در پی دستگیری یک باند بازداشت شده و بر اساس حكم قضایی صادره (در روز پنج شنبه دوم اردیبهشت)به خلع لباس از روحانیت و تبعید به خارج از شهر قم به مدت ده سال محكوم گردیده بود.

وی که در روز عاشورای سال گذشته جزو اغتشاش‌گران بود، فعالیت‌های زیادی علیه نظام و به نفع مخالفین داشت که از آن جمله می‌توان به امضای نامه 380 نفره در حمایت از منتظری، نامه علیه رئیس جمهور و جلسات متعدد با فتنه گران نام برد.

وي علی‌رغم محکومیت سال گذشته و تبعید ، با شکستن حکم قضایی به فعالیت های خود ادامه داد که به‌تازگي به دستور مقامات قضایی بازداشت شد.
از مهم‌ترین فعالیت های اين فرد، تلاش به‌منظور هماهنگ کردن دیدار برخي طلاب با آقاي هاشمي، موسوی و خاتمی بود که عکس‌های وی در این جلسات نيز موجود است.

شایان ذکر است در همین راستا تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی نیز بازداشت گردید.