منابع آگاه از بازداشت عضو تیم حفاظت یکی از مقامات ارشد کشور به جرم جاسوسی خبر دادند.

 

به گزارش جهان با پیگیری ها و تلاش ها مستمر سربازان گمنام امام زمان عضو حفاظت یکی از مقامات کشور به جرم جاسوسی و اقدامات ضد امنیتی به نفع بیگانگان، هفته گذشته دستگیر و بازداشت شد.

 

فرد بازداشت شده سابقه حضور چند ساله در تیم حفاظت این مقام ارشد را داشته و پس از چندین ماه کار اطلاعاتی و عملیاتی، وی و چند حلقه دیگر که فعالیت های جاسوسی گسترده ای داشتند، شناسایی و بازداشت شدند.

 

مراحل تحقیق و بازجویی ازاین فرد در جریان است و با تکمیل پرونده به دستگاه قضایی سپرده خواهد شد.