مشرق: یکی از مسؤولان ستاد رسانه‌ای میر حسین موسوی که پس از فتنه 88 به لندن رفته بود اخیراً به کشور بازگشته است.

مشرق: یکی از مسؤولان ستاد رسانه‌ای میر حسین موسوی که پس از فتنه 88 به لندن رفته بود اخیراً به کشور بازگشته است.

گفته می‌شود وی مسؤولیت هماهنگی میان رسانه‌های اصلاح‌طلب را برعهده گرفته و جلساتی را نیز با رسانه‌های اصلاح‌طلب با هدف سوژه‌یابی و هماهنگی رسانه‌ای برگزار کرده است.