"شکست فضاي تحريم انتخابات به دست محافل مدعي آن، موجي از سردرگمي را در ميان رسانه‌هاي مجازي وابسته به مخالفان جمهوري اسلامي پديد آورده است."

دويچه وله در گزارشي از اين رسانه‌هاي مجازي نوشت: نويسنده وبلاگ «غوزک پلاتيني» با پوپوليستي خواندن خصوصاً کمپين انتخاباتي حسن روحاني مي‌نويسد: گاه تصور مي‌کنيم پوپوليسم را مي‌شناسيم! اما متأسفانه نمي‌توانيم اين پوپوليسم فراگير و مضحکي را که حول «رأي دادن» به راه افتاده ببينيم.

بدون داشتن اصول و منطق متقن جوي راه مي‌افتد و همه بايد جوگير شوند و هر کس جوگير نشود از ترس تنها ماندن دنبال جماعت مي‌افتد. حال بياييد تصور کنيم حاکميت کساني مانند [...] را وارد معرکه نکرده بود و اکنون همه جا سکوت مرگ برقرار بود و پروفايل‌هاي فيس بوک همه «رأي من در حصر است»، «تا تقلب هست انتخابي در کار نيست» بود و افراد در شبکه‌هاي کاري و خانوادگي‌شان به هم مي‌گفتند در اين انتخابات شرکت نمي‌کنيم و نظرسنجي‌ها همه آمار پايين شرکت را نشان مي‌داد...»

وي سپس مي‌نويسد: «شگفتا که در تئوري از مقاومت منفي دم مي‌زنند و گاندي مثال مي‌زنند اما در عمل کارشان فقط [...] رنگ‌کني و رقصيدن به ساز حاکميت است براي پرشور کردن مراسم».

دويچه وله همچنين از قول‌نوشته يکي از شاهدان کمپين خياباني در فيس‌بوک مي‌نويسد: «براي من خيلي رقت‌انگيز بود فضا. تصويرهاي باشکوه زنجيره انساني چارسال پيش از جلو چشمم دور نمي‌شه و برنامه‌هاي خيابوني اين چند روزه، جلوش يه نمايش خنده‌دار و پوچه براي مني که اون روزها رو ديدم اين برنامه‌ها بيش‌تر از اينکه هيجانم رو زياد کنه، سرخورده‌م مي‌کنه. برنامه‌هاي خيابوني امروز، بيشتر شلوغ‌بازي و جوگيري بود.»

دويچه وله از تمسخر طيفي از اپوزيسيون توسط ديگر خبر داده و نوشته که يکي از کاربران توييتر مي‌نويسد روي قبرشان بنويسيد آن قدر رأي داد که مرد(!)